У час формування в Середземномор'ї античної культури на теренах Правобережної України жили землеробсько-скотарські племена з високою на той час культурою. З IV тис. до Р. Х. ці племена динамічно почали розвивати відтворювальну систему господарювання (землеробство та скотарство), освоїли техніку виготовлення міді тощо. Йдеться про трипільську культуру, яку в 1896 р. біля с.Трипілля ( Кагарлицький р-н Київської обл.) відкрив археолог Вікентій Хвойка. Вона поширена по лісостеповій території від середнього Дніпра до Бугу і Дністра на південному заході. На всій території трипільської культури населення становило щонайменше 1 млн. осіб.

Дослідник В. Хвойка висунув припущення , що слов’яни і неолітична людність середнього Подніпров’я – це один етнос. Сміливу гіпотезу він підкріпив археологічними розкопками поблизу с.Трипілля. За типологічними ознаками ця культура споріднена з культурами дунайського басейну, Балканського півострова , островів Східного Середземномор’я і Малої Азії . Це дає змогу підвести наукову основу для орієнтації і визначення ареалу її впливу на розвиток культур зазначених регіонів.

Трипільська культура датується IV–III тис. до Р. Х. Українська дослідниця Тетяна Пасек (1903–1968) виділила три етапи розвитку трипільської культури : ранній ( перша половина IV тис . до Р. Х .); середній ( друга половина IV тис. до Р. Х .); пізній ( перша половина – третя чверть ІІІ тис . до Р . Х .).

До загальних ознак трипільців дослідники зараховують: поселення зводилися на відкритих місцях без оборонних споруд ; житла споруджувалися по колу , одне біля одного , середина залишалася порожньою ; хати будувалися каркасні ; проміжки між стовпами заплітали лозою й обмазували ззовні та зсередини товстим шаром глини; стіни розписували яскравими фарбами , різнокольоровим орнаментом . Житло ділилося на кімнати , в яких , напевно , жили окремі члени родини. Помешкання опалювали піччю , складеною з глиняних вальків . За підрахунками, у такому будинку мешкало 20 осіб , а поселення налічувало близько 500–600 осіб. Очолювала таку родину жінка , оскільки , як засвідчують пам’ятки, це був час матріархату . Більшість статуеток , знайдених в ареалі цього періоду , присвячено жінці . Центр селища використовувався як загін для громадської худоби. Це були скотарсько-хліборобські громади з колективною власністю на худобу.

На ранньому етапі трипільські племена займають територію Середнього Подністров’я і Південного Побужжя, відбувається становлення їхнього господарства та економіки.

На середньому етапі культура поширюється на Верхнє Подніпров’я, на Київщині трипільці переходять на лівий берег Дніпра. Цей етап характеризується розквітом господарства, культури , соціально-економічними змінами.

На пізньому етапі трипільські племена освоюють Східну і Західну Волинь, Північно-Західне Причорномор’я , у них розвиваються патріархально - родові відносини. Таке поширення культури пояснюється землеробським характером господарства племен і потребою переселення на нові ділянки, коли виснажуються вже освоєні.

Кількість трипільських поселень перевищує тисячу. На кінець ХХ ст. залишки цієї культури відкриті у 38 селах Київщини, 25 – Поділля, 20 – Західної України. Поселення розташовані переважно біля оброблюваних ділянок землі в річкових долинах , на пологих схилах берегів , в місцях, зручних для випасання худоби , рибальства , полювання. На ранньому етапі поселення , площею 1–2 га , не були укріплені , в середньому періоді їхня площа збільшується до 50– 150 га, а на початку пізнього періоду , переважно в лісостеповому межиріччі Південного Бугу, існували гігантські. Наприклад, площею понад 250 га (Доброводи), 270 га ( Майданецьке),  450 га (Тальянки).

Поселення біля с . Майданецьке ( Черкаська обл .) нараховувало приблизно 1500 будинків з населенням до 10 тис. жителів. Деякі вчені такі селища називають протомістами . Втім трипільське суспільство не встигло розвинутись у міську цивілізацію і зупинилось за крок до неї .

Розташовування поселень було гніздовим, тобто група середніх і дрібних розміщалась навколо одного великого селища – центру.

Домобудівництво трипільців на багато століть випередило спорудження жител інших стародавніх племен України . В період розквіту трипільської культури житла були переважно наземними , з глини і дерева . Археологічні розкопки свідчать , що підлога в житлах була вимощена дерев’яними тонкими колодами і поліплена глиною. Перегородки розділяли житло на кілька приміщень , у яких знаходилися глибокі печі , часто з димарями.

На Подніпров’ї та Уманщині стіни фарбували в білий , червоний і зелений кольори , а на Подністров’ї в домобудівництві застосовували камінь , тут зустрічаються двоповерхові будинки . Розміри будівель становили від 15–30 м 2 в ранньому періоді , до 100–140 м 2 – в пізньому.

Основою господарської діяльності трипільців було землеробство і скотарство . Для обробітку ґрунту застосовували мотики з кам’яними або роговими наконечниками . Вирощували пшеницю, ячмінь , жито , просо , горох , овес . Збирали врожай зернових серпами з крем’яними лезами. Зерно зберігали у великих глиняних посудинах і ямах-зерносховищах , а розмелювали на кам’яних зернотерках . На трипільських поселеннях півдня України і Молдови знайдено кісточки слив, абрикосів, аличі , винограду і насіння яблук.

Серед домашніх тварин у трипільців переважала велика рогата худоба і свині . Розводили кіз і овець. Биків використовували як тяглову силу.

Не втратили свого значення полювання , рибальство і збиральництво . Полювали головним чином на оленів, лосів, косуль, кабанів. Про заняття населення рибальством свідчать знайдені на поселеннях кістяні і мідні рибальські гачки, грузила тощо. У лісах збирали ягоди, горіхи, мед, дикі фрукти.

Основні знаряддя праці (ножі, шкребла, леза до серпів, свердла, сокири та інші) виготовлені з кременю. Широко використовували кістки і роги тварин для виготовлення шил, мотик, зброї, голок, прикрас. Найбільший мідний скарб знайдено у поселенні біля с. Карбун у Молдові. Він нараховував 444 мідних предметів.

На високому рівні в трипільців було керамічне виробництво . Витончене і розмальоване різними фарбами , воно і нині викликає подив і захоплення . Глиняний посуд різноманітний за формою , орнаментом , призначенням . Відповідно до розвитку культури змінюється форма посуду , орнаментальні мотиви , поєднання фарб . На ранньому етапі посуд орнаментований візерунками з врізаними лініями . На середньому етапі з ’ являється кераміка , прикрашена розписом фарб червоного , чорного , білого , оранжевого кольорів . Фарби на посуді , вік якого перевищує 5 тис . років , не втрачають кольору . Композиції розпису різноманітні : зображення звірів , рослин , людей , птахів тощо . Трипільський орнамент передався в українське мистецтво і відображений у вишивках, народній кераміці, великодніх писанках .

Орнамент трипільського посуду є ілюстрацією фольклору та міфології перших землеробів і скотарів . Наприклад , спіральний меандр – «безконечник» є символом беззупинного руху життя , стилізовані зображення небесного змія - дракона символізували чоловіче начало, бачимо тут символи сонця, неба і землі, рослин, тварин і людей.

Різноманітна і цікава глиняна пластика трипільців. Більшу частину її складають жіночі статуетки з випаленої глини, знайдені майже на всіх поселеннях . Серед сотень різноманітних жіночих скульптурок особливою є виявлена на Черкащині фігурка жінки-матері , яка схилила голову над немовлям на руках. Чоловічі статуетки з ’ являються на пізньому етапі розвитку, тобто тоді , коли в суспільстві набирають ваги патріархально - родові відносини .

Крім домашніх вівтарів , трипільці мали окремі храми , що споруджувались у центрі поселень на майдані й були родоплемінними культовими центрами . В таких храмах відбувалися свята , пов’язані із культами природи , що вмирає і воскресає, зберігався спеціальний посуд та інші ритуальні предмети . Інколи в храмах або поряд з ними , на майданах поселень знаходяться особливі жертовні поховання людей , що здійснювались з метою збільшення родючості землі, збереження домашнього достатку , захисту від злих сил . Не виключено , що ці поховання належали жерцям , які відігравали важливу роль у трипільському суспільстві .

Більшість померлих трипільці ховали за обрядом тілопокладання на невеликих ґрунтових могильниках неподалік поселень . Поховання ( скорчені та випростані ) супроводжуються великою кількістю кераміки . Менш поширеною була кремація – спалення тіла і захоронення решток у глиняних урнах. У пониззі Дністра пізньотрипільські племена споруджували кургани зі складними кам’яними конструкціями . Є поховання озброєних чоловіків , які загинули в бою .

Структурними одиницями трипільського суспільства були мала і велика сім’я , община , рід , плем’я . Племінні групи об’єднували кілька общинних селищ , поселень .

Якщо виникнення трипільської культури археологи простежують добре, то її зникнення дещо загадкове. Вона перестала існувати в кінці ІІІ – на початку ІІ тис. до Р. Х. Більшість вчених вважають, що причиною поступового зникнення культури було втручання на територію трипільців інших племен-культур : ямної, катакомбної, шнурової кераміки зі сходу та кулястих амфор із заходу.

Трипільська культура не зникла безслідно . На думку вчених, трипільські племена Середнього Подніпров’я були одним з чинників формування середньодніпровської культури, а племена Західного Поділля і Волині – підкарпатської культури шнурової кераміки.

Хома І. Я. Історія української культури

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити