Українська мова за спорідненістю належить до групи слов’янських мов, які поєднуються спільністю джерела — спільнослов’янської мов­ ної єдності, а також спільністю значної частини словникового складу й граматичної будови.

Звичайно слов’янські мови поділяють на три групи:

східнослов’янська група західнослов’янська група  південнослов’янська група
українська, російська, білоруська мови польська, чеська, словацька, верхньоі нижньолужицька, словінський і кашубський діалекти на території Польщі болгарська, македонська, сербська, хорватська, словенська мови

 

Цей поділ ґрунтується переважно на мовних особливостях, однак подекуди (зокрема при характеристиці східнослов’янських мов) власне мовні засади підміняються культурно-історичними.

Українська мова належить до східнослов’янської групи за рядом фо­ нетичних і морфологічних ознак.

Крім структурних особливостей, східнослов’янські мови об’єднує те, що вони протягом кількох століть мали спільну книжну мову, основою якої була староцерковнослов’янська, що на різних територіях поступово наси- чувалася живомовними елементами, властивими різним етнічним групам. Поступово на ґрунті одного джерела книжної мови виробилися різні її те- риторіальні варіанти, які стали основою староукраїнської, староросійської й старобілоруської книжних мов.

Наприкінці XVIII ст. виникає нова українська літературна мова на народній основі. у виробленні цієї мови в ХІХ ст. велику роль відіграли письменники Полтавщини й Слобожанщини — І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’янен­ ко, П. Гулак-Артемовський, харківські поети-романтики (Л. Боровиков­­ський, А. Метлинський, М. Костомаров, М. Петренко, І. Срезневський та ін.), а також письменники західноукраїнських земель, зокрема М.Шашкевич, І. Могильницький, Я.Головацький, які ввели в поетичний контекст, а відтак і в свідомість українців поняття рідна мова. у процес формування української літературної мови включаються письменники, що репрезентували північний регіон — М. Забіла, Є. Гребінка. Нарешті, у середині XIX ст. розквітає твор­ чість Т.Г. Шевченка, якого по праву вважають основоположником україн­ ської літературної мови. Отже, нова українська літературна мова склалася на основі середньонаддніпрянського діалекту, який був порівняно одностай­ ним на великих просторах на схід і на захід від Дніпра. Ця мова була близька і зрозуміла українцям усієї України і була сприйнята як своя, рідна.

Лисиченко Л.А., Маленко О.О. Українська мова. Практикум. 10–11 класи

Додати коментар


Захисний код
Оновити