Звуки в мовленнєвому потоці організовуються так, щоб їх легко було вимовляти, щоб вони були розбірливі для слухача і щоб гармоніювали між собою. Усе це надає мовленню мелодійності, приємного звучання, тобто
милозвучності.

Цій вимозі підпорядковані всі українські слова, і далеко не завжди їй відповідають слова іншомовного походження. У цьому легко переконатися, вимовляючи поряд питомі українські й запозичені слова: спонукання й інстинкт (з латинської), крапка і пункт (з німецької), повітря і аероіонізатор (з грецької), загін і ар’єргард (з французької).

Можна виділити три основні засоби милозвучності, які використовує українська мова.

Важливу роль у тому, що українська мова звучить мелодійно, відіграють вільний рухомий основний наголос і побічні наголоси в слові. Вони ритмізують усне мовлення, надають йому співучості.

Фраза, як правило, будується так, щоб не стикалися між собою наголошені склади. Якщо ж такий збіг неминуче стається, то або один із наголосів зникає, або між наголошеними складами робиться пауза.

Простежимо, наприклад, як в уривку з оповідання Григора Тютюнника “У Кравчини обідають”, мова якого близька до розмовної, чергуються наголошені й ненаголошені склади:
Після обіду Юхим одразу ж добрішає і стає ще лагіднішим і балакучішим, ніж завжди.
— Про що ж тобі на завтра врок задали? — воркоче до сина чи дочки і гладить чуб або кіски.
— Про перпетуум-мобіле, тату.
— А що ж то воно таке?
— Вічний двигун, тату.
— Гм, — каже Юхим і надовго замислюється. — Та й що ж, є такий двигун?
— Немає, тату.
— Правильно, немає, — радіє Кравчина. — Нічого вічного немає.
— А ви, тату? — озивається Колько.
Юхим регочеться й каже:
— А я, синоцю, вічний. Я — як той перепетмобіле! І ти підростеш — будеш вічним двигуном. Хто робить — той і двигун.
В уривку наголошені склади розділені одним або двома ненаголошеними складами. Там, де є більше, ніж два, ненаголошених складів, як наприклад, у поєднанні слів лагіднішим і балакучішим, посилюються побічні наголоси. Збіг наголошених складів стався тут лише в поєднаннях слів чуб або кіску (але в сполучнику або наголос у мовленні зникає); двигун, тату; та й що ж, є такий; ви, тату; підростеш — будеш (але ці наголошені склади відділяються один від одного паузами).

Легкості у вимові українській мові надає уникання збігу однотипних за місцем і способом творення приголосних в одному слові або на стику слів. Наприклад, відомі рядки з Шевченкового вірша Садок вишневий коло хати,
хрущі над вишнями гудуть... милозвучні насамперед тому, що приголосні звуки, які йдуть у них один за одним, творяться в різних місцях і по-різному.

Приголосні за місцем творення тут розташовані так: зубний с + зубний д (але на відміну від попереднього дзвінкий і зімкнений) + задньоротовий к + губний в + піднебінний ш + губний в + піднебінний й + задньоротовий к +
зубний л + задньоротовий х + зубний т і т.д.

Цьому законові милозвучності підпорядковані всі фонетичні явища, розглянуті вище.

Будуючи речення, треба стежити, щоб на межі слів не виникали немилозвучні збіги звуків: ці цінні пропозиції — ці корисні пропозиції, велика кабіна — простора кабіна, водій дійсно спізнився — водій справді спізнився,
був вітер — було вітряно, був сильний вітер.

Важливим засобом милозвучності є також уникання збігів голосних (насамперед) та збігів приголосних. Цим досягається плавність у вимові слів, словосполучень і речень.
Для цього використовуються:

1) вставні та приставні голосні: вікно — вікон, весна — весен, піді мною, підібрати, іржа, імла; префікси з кінцевим приголосним часто перед двома або більше кореневими приголосними дістають у кінці голосний і:
зіграти, розірвати, відіслати, надібрати, обігнати, підійти.

2) фонетичні варіанти слів: прийменник з, із і зі (з дому, із святом, зі школи); частки би, же (після приголосних: зробив би, прийдіть же), б, ж (після голосних: зробила б, прийди ж); варіанти прислівників з кінцевим
голосним і без нього (пізніше довідався — пізніш усвідомив, знову сказав — знов обізвався); варіанти частки -ся і -сь (дивлюся на небо — дивлюсь у вікно, сталось у Києві — сталося в Україні), варіанти префікса від- і од- (скажу
відразу — сказав одразу) тощо.

3) чергування у—в, і—й: був у мене — була в мене, він іде — вона йде. За допомогою чергування у — в, і — й українська мова насамперед уникає збігу голосних: вірю в справедливість, острів в океані(а не: “у
океані”), був в Умані (а не: “у Умані”), наші вчителі, море й степ, дощ не йде. Потім вона усуває збіг приголосних: вірять у справедливість, острів у морі, був у Житомирі, наш учитель, степ і море, дощ іде. Причому пауза
(навіть не позначена розділовим знаком) сприймається як приголосний: війна і мир, життя і смерть, у гурті і вовк не страшний (у цих висловах перед і відповідно до їхнього змісту робиться невелика пауза).
Проте допускається збіг голосних, якщо може виникнути збіг двох однакових приголосних вв чи йй: прийду у вівторок, Петро і Йосип.

Тест 21. Виправте, де треба, порушення милозвучності і словосполучення запишіть
у дві колонки:

1) ті, у яких виправлень нема;

2) ті, у які внесено виправлення.

Дякував всім, книжки й зошити, сказали би нам, знали же про це, день у день, під
мною, зміг увійти, раніш і тепер, учора і сьогодні, довелось взяти, згадав відразу,
з’єднались усі, угадав би, зі мною, пого дились прийти, пригоди лось усім, знову обізвався,
ошатно вбраний, довго йшли, дерева і кущі, в’їхав у село, прийшов з школи, нога у ногу,
умій же сказати, збираюся іти, сидять вдвох, думає вголос, скажу відверто, дивлюсь і
думаю, в твоєму розпорядженні, дивлюсь в вікно.

Ключ. З других букв перших слів словосполучень повинен скластися вислів О.Герцена.

Іван Ющук

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити