Іван Ющук, член НСПУ, професор, заслужений діяч науки і техніки України

РОЗМОВА ПРО МОВУ І. “Нації вмирають не від інфаркту”

Мудра велика поетеса Ліна Костенко поставила незаперечний діагноз цієї можливої трагедії: “Спочатку їм відбирає мову”. Три роки тому українофоби нас, українців, “развели, как котят”, плюнувши нам в обличчя підступним антидержавним законом радянських міліціонерів Колесніченка й Ківалова “Про засади державної мовної політики”, розчищаючи путь для “русского мира”. Дечого й домоглися — маємо кривавий Донбас.

Три роки цей “закон” робить свою чорну справу. Ми пошуміли трохи, побурчали — й заспокоїлися. “А братія мовчить собі, витріщивши очі! Як ягнята. “Нехай, — каже, —, може, так і треба”. Це Тарас Шевченко застерігає. Утерлися — й ніби нічого, якось зжилися з наругою, забувши про свою гідність. Давно британський філософ Джон Мілль про це сказав: “Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей, які її творять”. То що, і далі мовчати, вдавати, що так і треба?

Закон укладено підступно, з прицілом на дальше зросійщення українців

  • незалежній Україні.
  • цією метою вжиті в ньому юридичні поняття нечіткі, дволикі, плутані. Уже сама назва закону претензійна, неадекватна: про засади державної мовної політики. Навіть у законі така назва заперечується: “Основи державної мовної політики визначаються Конституцією України”. Слова засади й основи синоніми. До речі, рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року про тлумачення статті 10 Конституції України в преамбулі закону навіть не згадується, наче його й не було.

 Постійно йдеться про необмежені права носіїв регіональних мов. А хто чував, що в світі є регіональні мови — тобто обласні, районні, містечкові? Принаймні в мовознавстві такого поняття нема. Є місцеві мови, поширені в певній окремій місцевості. Ось у Лесі Українки читаємо: Він [італієць] говорить місцевим лігурійським діалектом. Саме так слово регіональний і  розуміється у французькій та англійській мовах, звідки воно притягнуте в закон. Але як же, бачите, російську мову назвати місцевою? Вона й справді не місцева. Вона єдинодержавна в Російській Федерації, і там про неї належно дбають. Тому й вжито як нібито юридичний термін словосполучення з нечітким значенням — “регіональна мова”.

 А що означає словосполучення “особи, що вживають регіональну мову”? Ось для прикладу, люди, крім своєї української, у спілкуванні іноді послуговуються ще й російською як “престижною”, хизуючись своєю вченістю, — то що, їх уже треба зараховувати до “осіб, що вживають регіональну мову,” і відповідно вимагати для них якихось особливих мовних привілеїв?

Ще ніби терміни — “мовна меншина” та “мова меншини”. Про яку меншину тут ідеться, за якою ознакою треба ідентифікувати її членів? За тим, що говорять вони, скажімо, якимось жаргоном чи арго — злодійським, тюремним чи ще яким? Автори закону хитро уникають поняття “національна меншина”, загальноприйнятого в міжнародному й українському законодавстві й зафіксованого в назвах документів: “Рамкова конвенція про захист національних меншин”, “Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту”, “Про національні меншини в Україні”. У законі України “Про національні меншини” чітко визначено: “До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою”. На цей закон Колесніченко й Ківалов не посилаються, їм термінологічна чіткість не потрібна була. Вони до російськомовної меншини в Україні зараховали, крім етнічних росіян, і зросійщених та, мабуть, суржикомовних українців, і представників усіх інших національностей, які із зрозумілих причин, крім своєї, володіють і російською. І ця меншина в Україні вже стає мовною більшістю. Вона має диктувати, якій мові панувати в Україні. Хитро сплетено: відповідно до цього закону Україна повинна сприяти зросійщенню українців та представників інших національностей, а не утвердженню їх у природній для них рідній мові.

 Двічі дано визначення рідної мови, і по-різному. Перше: “Рідна мова — перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві” (О.С.Пушкін в ранньому дитинстві оволодів та говорив французькою). Друге: “Кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною”. Поняття спеціально розмито, щоб російську мову оголосити рідною для зросійщених українців і таким чином закріпити наслідки російської колонізаторської політики в Україні.

 Насправді рідна мова — це "мова", яку виробили рідні по крові покоління, саме цю мову людина в нормальних соціальних умовах вивчає найперше. Незнання рідної мови не виключає її існування і не означає автоматичного привласнення цього означення засвоєній чужій мові” (Ален Девіс). Тарас Шевченко в силу обставин чудово знав російську мову і мусив майже постійно користуватися нею, але: “Переписав оце свою “Слепую” та й плачу над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам, черствим кацапським словом”. Рідна мова — це мова мого роду й народу, хоч, може, я її й не знаю добре. Окупанти ж прагнуть нав’язати окупованим свою мову, щоб вони, за висловом Каиерини ІІ, “аки волки, не смотрели в лес”.

 Державна мова в цьому законі постійно ставиться на один рівень з мовами національних меншин. Майже в кожній статті виписаний такий ряд: “державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин”, а часом то й прямим текстом, без камуфляжу: “використання державної мови, російської, інших регіональних мов або мов меншин”. А в перелікуощасливлених цим законом мов російська поставлена першою, решта — за алфавітом. Знайте, мовляв, своє місце, не про вас ідеться.

 А чого варте положення про те, що до визначених мов (їх 18: російська та інші) “застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин… за умови, якщо кількість осіб — носіїв регіональних мов, що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення”! Отже, якщо на хуторі живе дев’ять українців і десятою до них пристала “особа, що вживає регіональну мову” (це 10 відсотків), то всі мають пристосовуватися до неї. Але це ще не межа колоніальної зневаги до аборигенів: “За рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної ситуації, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якої становить менше 10 відсотків населення відповідної території”. Ні́чого, мовляв, церемонитися з аборигенами.

 Зовсім зневажує функцію державної мови положення: “Акти вищих органів державної влади приймаються державною мовою і офіційно публікуються державною, російською та іншими регіональними мовами або мовами меншин”. Переклад офіційним державним документом бути не може, бо абсолютно тотожного перекладу не буває: навіть цілком однакові за звучанням слова мають різні відтінки значень у різних мовах, не кажучи вже про те, що й перекладачі по-різному прочитують те саме речення, той самий текст. Не годиться й буквальний переклад. Тут пригадується мудре зауваження Максима Рильського: “Назвемо хоч би “Енеїду” Вергілія у перекладі Валерія Брюсова, де автор зробив безнадійну спробу слово у слово, “звук у звук” передати латинську мову оригіналу, зберігши і всю його синтаксичну побудову, від чого цей переклад став несприйнятним”. Які нісенітниці можуть траплятися при перекладі, ми можемо переконатися, коли спробуємо скористатись електронним перекладачем.

 Щоб утвердити сепаратизм, автори закону всупереч міжнародним рекомендаціям вводять таку норму: “У державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням регіональними мовами вивчення предметів ведеться регіональними мовами (за винятком української мови і літератури, вивчення яких ведеться українською мовою)”. Мета — змалку виховувати зневажливе ставлення до України й українців, що на Донбасі робилося ще задовго до прийняття цього закону — і маємо наслідки.

У Гаазьких рекомендаціях щодо прав національних меншин на освіту сказано прямо протилежне: “Підходи типу “занурення”, згідно з якими викладання ведеться виключно державною мовою, за якого діти з національних меншин повністю інтегровані у класи з дітьми більшості населення, не відповідають міжнародним нормам. Це такою самою мірою стосується й сегрегованих шкіл, в яких уся навчальна програма викладається виключно із застосуванням рідної мови національної меншини протягом усього навчального процесу”. Навчання в таких школах має бути двомовне  — так вимагає Рамкова конвенція про захист національних меншин від 1995 року.

І до всього криводушне застереження: “Жодне з положень цього закону про заходи щодо розвитку, використання і захисту регіональних мов або мов меншин не повинне тлумачитися як таке, що створює перешкоди для використання державної мови”. А як їх інакше й тлумачити, якщо в усіх сферах суспільного життя державна мова відповідно до норм цього закону підмінюється або може підмінюватися так званою регіональною (зрозуміла річ, російською) мовою?

 За три роки багато чого сталося. Відбулася Революція гідності, ціною життя українських патріотів було усунено колоніальний режим в Україні. Верховна Рада в революційному пориві 23 лютого 2014 року проголосувала за скасування колонізаторського закону “Про засади державної мовної політики” і таким чином тимчасово відновила дію радянського закону “Про мови в Українській РСР”, який хоч і був колонізаторський, проте залишав українській мові шанси для виживання. Але Голова Верховної Ради й виконуючий обов’язки Президента не підписав цього рішення, щоб, мовляв, не допустити розколу України і не спровокувати втручання Росії.

Тим часом Путін, як стало недавно відомо, ще напередодні цієї події, 22 січня 2014 року, вирішив анексувати Крим і, безперечно, “прорубить окно” через Схід та Південь України на півострів. Для підбурення певної частини населення була запущена брехня, що нібито “київська хунта” заборонила російську мову (а вона, зважаючи на її колонізаторський характер щодо України, мабуть, таки того й варта). Мову загарбники використовують як стратегічну зброю. А йдеться не про неї, а про територіальні, колонізаторські інтереси.

 Закон Колесніченка й Ківалова діє, хоч Колісниченко вже давно став громадянином Російської Федерації, а Ківалов перебуває під слідством з приводу його публічних сепаратистських висловлювань і позбавлений права очолювати вищий навчальний заклад через свої антинародні дії під час Революції гідності. І ми, українці, живемо за цим законом, за ним діють державні органи, на нього посилаються судді, коли хтось з українців скаржиться на зневаження своїх національних прав. Цей закон стереже й теперішній голова Конституційного Суду України п.Баулін, ніяк не реагуючи на подане ще в липні 2014 року звернення 57 народних депутатів з проханням надати висновок щодо його відповідності Конституції України.

 Закон Колесніченка й Ківалова робить свою руйнівну антиукраїнську справу. Комусь він потрібний.

 

ІІ. “Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова”

 Винесені в заголовок слова, це багато хто знає, належать видатному українському письменникові Панасові Мирному. Менш відомо, що він у свої неповні 16 років (1865 рік) почав писати щоденник російською мовою. І це не дивно, що російською, бо в школі української не вивчали (її для імперії “не было, нет и быть не может”) і підручників з української мови та словників не було. Але вже на третій день юнак записує: “Какое несчастье Украине, этой бедной вдове, народ подавлен, воспитание на родном языке запрещено… Не начать ли дневника писать на украинском языке? С завтрашнего дня же бросаю московский и берусь за свой”. І справді, наступного дня він записує вже рідною: “Я тільки знаю, що я дурень, та й превеликий, що не вчивсь нашої мови. Правда, в мене є велика надія, мені тільки 16 років”. Більше російською він не писав, хоч нею мусив користуватися в присутствених місцях.

 Юнак схаменувся вчасно. Створене Панасом Мирним сягає світового рівня, бо живописав він не чужим, а живим рідним словом. Хто не вірить і має очі, хай прочитає його твори й зіставить їх з творами Еміля Золя чи Оноре де Бальзака за широтою й глибиною охоплення дійсності, за правдивістю ситуацій і життєвістю образів, за художньою майстерністю. Перевага тих буде тільки в тому, що вони писані “престижною” французькою мовою — мовою, про яку піклувалася, піклується і яку поширює французька держава.

 Українська мова як не була престижною, так і залишається такою для декого вже й у незалежній українській державі. “Престижною” в колоніях завжди була мова колонізатора. Скажімо, в І ст. до н.е. римляни завоювали Галлію й нікого не змушували говорити латиною, тільки осіли вони в містах й ігнорували тубільну мову. Через два з половиною століття галльської мови не стало — запанувала “престижна” вульгарна латинь. Те саме сталося трохи пізніше і з даками, які навіть самоназву позичили в завойовників. Таке могло трапитися й з нами, якби не спротив колоніальній денаціоналізації.

 Проте загроза винароднення українців поки що не минула повністю. Ті, що зобов’язані дбати про найбільше й найдорожче добро нашого народу — його мову, за колоніальною інерцією дивляться на неї як на щось третьорядне, не варте уваги. Тим часом від рівня мови залежить інтелектуальний рівень нації, її духовність. У рідній мові, в її структурах закладені вироблені всіма попередніми поколіннями алгоритми мислення, які якнайкраще відповідають менталітетові народу — творця мови. Поверхове знання рідної мови породжує примітивне мислення.

 Українська мова не вчорашня, не щойно вигадана. Як стверджує відомий археолог Леонід Залізняк (а археологія доскіпливо зазирає в минуле), сучасна наука “дає підстави говорити про початок формування української мови у VІ ст.” Я маю безсумнівні докази, що з того часу до нас дійшло щонайменше 12 тисяч українських (не старослов’янських і не позичених) слів. А скільки їх було втрачено протягом півтори тисячі років! Це 60 поколінь передавали одне одному, як естафету, згустки свого інтелектуального досвіду, збереженого в словах. І ці ж слова теж не раптом з’явилися — вони ще й до VІ ст. творилися, наповнювалися змістом і ограновувалися багатьма поколіннями наших предків. Видатний український мовознавець Олександр Потебня вважав, що веснянка “А ми просо сіяли” побутувала на наших землях ще в І тисячолітті до н.е.

Творилася наша мова довго. Спочатку вона існувала як розрізнені діалекти. У ХVІ—ХVІІІ ст. її консолідувала Запорізька Січ, куди сходилися завзяті, небайдужі, розумні хлопці й чоловіки з усіх українських земель зі своїми місцевими говірками, які тут збагачували одна одну і злилися в одну багату виражальними засобами нову українську мову. Вони ж ширили відшліфовану на Січі мову по всій Україні. Козацька мова розбуяла в народних піснях, її підхопили й піднесли на належну висоту письменники. Яка вона? Чи гірша від інших?

 Насамперед, як і всі мови, наша мова складається з трьох компонентів: фонетики, лексики й граматики. Фонетика — звуки мови — фізично забезпечує міжлюдське спілкування. На письмі це букви. Лексика — сукупність усіх слів — відповідно до нашого менталітету членує всесвіт речей, подій, явищ, який існує в нашій уяві, на окремі образи й присвоює їм умовні назви-коди, щоб ними можна було потім оперувати. Що багатша лексика, то чіткіше мислення. Граматика — набір правил — відтворює зв’язки й залежності між предметами та явищами, що їх ми виділяємо в реальності. І всі ці три складники мають свої засоби й свою логічну структуру. Тут уже кожен народ робить це по-своєму.

 Коли розглядаєш нашу мову, можна тільки дивуватися, наскільки мудро вона скомпонована: і фонетика, і лексика, і граматика. І хай мені пробачать читачі за подальші фахові міркування: ми, щоб належно оцінити свою спадщину й не спотворити її, повинні мати правдиве уявлення про неї, про те, яка філігранна інтелектуальна робота була виконана попередніми поколіннями, щоб її створити.

 Звуки (фонетика) поділяються на голосні і приголосні. Так є в усіх мовах, але в нашій творення їх по-своєму раціонально впорядковане.

 Голосних в українській мові шість: три (і, и, е) творяться різним підняттям передньої частини язика, три (у, о, а) формуються відповідно прикореневою частиною язика. В інших мовах, зокрема й у російській, цей розподіл інший. Найчастіше сплутуємо ті голосні, які творяться в передній частині ротової порожнини, бо тут проміжки між різними піднесеннями язика значно менші, ніж у задній. Тому при написанні їх нерідко доводиться звертатися до правил правопису.

 Приголосних звуків маємо тридцять два. Їхня ієрархія набагато складніша, ніж у голосних, бо їх є більше. Але й тут існує своя чітка, теж логічно впорядкована система.

 Насамперед наші слухові аналізатори виділяють три розряди за участю голосу й шуму: сонорні — голос переважає над шумом (наприклад, р); дзвінкі — шум переважає над голосом (наприклад, ж); глухі — творяться за допомогою тільки шуму (наприклад, ш). У кожного розряду відповідно й свої правописні особливості: сонорні завжди звучать чітко, дзвінкі й глухі можуть іноді сплутуватися. Розрізняти їх допомагають правописні правила.

 За тим, де виникає перепона на шляху видихуваного повітря, приголосні групуються по чотири. Губних є чотири м, в, б, п, та п’ятим до них затесався запозичений звук ф, який в українській мові в багатьох іншомовних словах був свого часу замінений на п, х, хв, кв. Після губних м’якого знака ні в якому разі не ставимо, після них можна ставити лише апостроф перед я, ю, є, ї, щоб показати, що ці букви позначають, крім голосного, ще й звук й. На зубах творяться чотири несвистячі д, т, л, н і чотири свистячі з, с, ц, дз. Вони можуть бути і твердими, й м’якими. Тому після букв, що позначають зубні приголосні, при потребі можна ставити м’який знак. Маємо також чотири шиплячі ш, ч, ж, дж. Після букв, що позначають їх, м’який знак ніколи не ставиться, тільки в іншомовних словах при потребі може ставитися апостроф. М’які зубні й пом’якшені шиплячі між двома голосними можуть подовжуватися, що й позначаємо подвоєнням букв. Остання четвірка — це ті, що творяться в задній частині ротової порожнини: г, х, ґ, к. Після букв, які позначають їх, м’який знак ні в якому разі не ставиться, тільки в іншомовних словах при потребі може ставитися апостроф. Ще чотири звуки залишаються поза розрядами: запозичений звук ф, р твердий і р м’який (після букви р м’який знак ставимо тільки перед о) та завжди м’який й, який позначається п’ятьма буквами й, я, ю, є, ї.

 Гармонійна організація звуків, чергування голосних і приголосних у— в, і—й, наявність у словах, крім основного, побічних наголосів (на́голос, на́голосів) надають нашій мові неповторної, властивої тільки їй милозвучності, співучості.

 Так само чітко впорядкована й граматика української мови. За своїми функціями слова́, як і в багатьох мовах, поділено на частини мови. У частинах мови діють свої, властиві тільки їй внутрішні закони, які забезпечують правильне творення потрібних словоформ і доречне вживання їх у реченнях — словесних моделях різних фрагментів дійсності. Для прикладу візьмемо дієслово, яке виконує чи не найважливішу функцію в мові — інформує про постійний рух, про постіні зміни навколо нас. Воно має п’ять основних форм зі своїми чітко визначеними функціями: неозначену форму (універсальна у використанні), способові форми (виражають судження, тобто виконують роль присудків), дієприкметники (вказують на ознаку, зумовлену дією), безособові форми на –но, -то (виступають присудками в реченнях, у яких не визначається діяч), дієприслівники (сприймаються як другорядні присудки або як обставини). Способові форми в свою чергу можуть вказувати на реальну дію (дійсний спосіб), на бажану дію (умовний спосіб), на спонукання до дії (наказовий спосіб). У дійсному способі, як є воно в дійсності, розрізняємо часи — давноминулий, минулий, теперішній і майбутній. Якщо дієслово доконаного виду, воно не може вживатися в теперішньому часі, який триває дуже коротко; якщо воно неперехідне, від нього не твориться пасивний дієприкметник, бо названа ним дія не здатна передавати речам свої ознаки, тощо. У мові, таким чином, усе зумовлене певною логікою, підпорядковане своїм внутрішнім законам, які узгоджуються з реальністю, що оточує нас.

 А реальність надзвичайно різноманітна й багатогранна. І всі ті мікроскопічні й макроскопічні частинки й уламки її позначено словами. Між словами теж встановлена певна доцільна ієрархія. Зокрема, за наповненістю значенням їх є три категорії: слова, які самі по собі викликають певні образи в нашій уяві (яблуко, зелений, працювати, холодно), слова, які наповнюються значенням лише в контексті (вона, такий, тоді, сім, ох!), і слова, які служать для позначення різних зв’язків і залежностей між предметами та їх модифікацій, якісних відтінків (прийменники, сполучники, частки).

 Українська мова, найбільше й найдорожче добро нашого народу, — це не хаотичний набір різних елементів, а цілісна, логічно побудована багата система виражальних засобів. Чи ж бережемо ми її, як належить? Теперішні наші державці поки що байдужі до неї, їм не вистачає прозірливості шістнадцятилітнього юнака, який став Панасом Мирним. Вони в своїй споживацькій обмеженості гадають, що все вирішує тільки економіка, тобто прибуток, зиск. Прагматизм, який веде в глухий кут.

 Наша мова багата й високорозвинена, але вона може збідніти аж до примітиву, якщо нею не будемо користуватися, якщо про неї не будемо дбати. Ми маємо державу не тільки для того, щоб платити податки: вона нарівні із захистом території, організацією суспільного й економічного життя повинна створювати всі умови, які б сприяли утвердженню в Україні української мови і її гармонійному розвиткові.

 ІІІ. “Спочатку аз та буки…”

 Мову, її особливості описують підручники, посібники, словники, мовознавчі дослідження. Але основний її закон — це правопис. І, як каже народне прислів’я, частину якого процитовано в заголовку, “потім підуть і науки”. З правопису починається грамотність і буквена, і життєва. Правопис — це ще й свідчення того, як ми ставимося до своєї мови, як дбаємо про її утвердження, збереження й розвиток і навіть про її красу. Правопис — обличчя мови.

 У мене перед очима останнє перевидання Українського правопису, відправленого до друку 2012 року двома академічними інститутами — Інститутом мовознавства імені О.О.Потебні та Інститутом української мови. Це видання нічим, крім кількох правок, не відрізняється від видання 1993 року, затвердженого спеціальною правописною комісією і не завжди доречно відредагованого тодішнім заступником голови цієї комісії. Це, так би мовити, об’єктивні дані.

 Справді, багато зусиль довелося докласти і багато перешкод подолати, щоб створити правописний кодекс української мови. Найбільше прислужився в цій справі невтомний Борис Грінченко своїм “Словарем української мови”, формували правила Іван Огієнко, Агатангел Кримський, Леонід Булаховський, інші мовознавці. Для свого часу видання Українського правопису було великим досягненням. Але час не завмер на місці. Звичайно, від початку минулого століття, навіть від Шевченкових часів в українській мові змін майже не сталося, проте ми стали краще розуміти її закони й закономірності.

Але треба сказати, що теперішній Український правопис у багатьох відношеннях уже не відповідає сучасному станові мовознавчої науки і нашим потребам. По-перше, він укладався з оглядкою на російську мову — такі були ідеологічні настанови й суспільні умови. По-друге, його укладачі іноді орієнтувалися не на мовні закони, а на особисті уподобання. По-третє, він кожного разу готувався якось ніби поспіхом, тож у ньому не все раціонально продумано, розташовано, не все зважено. Формулювання правил часто нечіткі, заплутані, багатослівні, є безліч пунктів та підпунктів, чимало різних приміток.

 Наприклад, чому ще й тепер треба нам розтлумачувати, коли писати буквосполучення йо, а коли ьо? Це й у шкільну програму занесено. Район і льон — у першому слові чуємо звук й, то й позначаємо його відповідною буквою, у другому такого звука нема, є м’який л, то й відповідно вживаємо не й, а м’який знак. До речі, чомусь м’який знак скрізь названо знаком м’якшення: він нічого не м’якшить, а тільки позначає м’якість — його логічно було б назвати знаком м’якості (бо ж, справді, традиційна назва м’який знак не зовсім відображає його призначення).

 Чи такий уже важливий для української мови поділ прикметників на тверду й м’яку групи, якщо й гарного, й синього мають однакове закінчення – ого? Тут хіба що треба було б звернути увагу на звучання прикметників

 природний, народний і дорожній, на різне значення прикметників дружний і дружній.

 Нічого не сказано про забезпечення милозвучності нашої мови, бо чергування у—в, і—й, вставляння й випадання звуків о, е, і (садок садка, весна — весен, сходити — зійти) тощо — це не тільки фонетичне явище, а й естетичне, дуже важливе для нашого мовлення.

 Це загальні зауваги, але в чинному правописі є й чимало конкретних недоглядів, які не личать такому важливому документові. Деякі назву, щоб дати уявлення про їхній характер.

 Уже в першому параграфі недогляд: “У деяких словах на місці о перед постійно наголошеним а (я) маємо у вимові а: багатий…, кала́ч, кажа́н, кача́н…” Але ж бо наголос у наведених прикладах непостійний: багаті́ти, калачі́, кажани́, качани́. Щось подібне трапилося й у параграфі другому:

“Відповідно  до  вимови  в  ряді  слів  не  під  наголосом  пишеться  -рі-, -лі-:

 дрімати, дрімливий, дрімота, тріщати, перебріхувати, злітати. Але ж у двох останніх словах маємо закономірне чергування е з і: брехати, летіти. У попередніх словах і під наголосом маємо -рі-: дрі́мки ,тріск; а в наведеному як приклад слові перебріхувати -рі- наголошене. Правило, отже, фальшиве.

 У десятому параграфі вийшов конфуз із видами дієслова: “Чергування е—і теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи їх значення: е виступає в префіксальних морфемах дієслів доконаного виду, і — в дієсловах недоконаного виду: вигребти вигрібати, викоренитивикорінювати, випекти випікати, замести — замітати, зберегти — зберігати, летіти — літати і т.д. По-перше, остання пара дієслів з е та і — обидва недоконаного виду. По-друге, й попередні дієслова з е можуть набувати недоконаного виду: гребти, коренитися, пекти, мести, берегти ; і навпаки:

повигрібати, попідмітати і т.д. Чергування е—і тут зумовлене не видом дієслів, а суфіксами –а-, -ува-.

Подане в сімнадцятому параграфі правило ніби й точне, але не охоплює всіх аналогічних випадків, неповне, куце: м’який знак не пишеться “після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий)”. А як тоді бути з безбатченко, прип’ятський, покутський, бершадський (від Бершадь), чудський (від чудь), святотатство, Федченко (від Федько), у яких м’який знак теж не пишеться, хоч нема того н?

У правописі стверджується: “З дієсловами не пишеться завжди окремо, крім           тих,          що        без         не  не  вживаються:  нево́лити,  незчутися,  нена́видіти, нестя́митися…” Пригляньмося до останнього дієслова —у “Словнику української мови” читаємо: …тільки як стямився згодом…, …по хвилі стямився…і подібне. Отже дієслово стямитися вживається й без ненестямитися і не стямитися.

 Хибно в правописі до присвійних зараховано прикметники в словосполученнях бальзаківські традиції, франківські сонети, пушкінські рукописи, шевченківський стиль. Це відносні прикметники, а присвійні треба було б записати так: Франкові сонети (бо вони належать таки Франкові), Пушкінові рукописи (на тій самій підставі). Самі ж вислови франківські сонети, пушкінські рукописи позбавлені змісту.

 Недоречним є зауваження, нібито з-поміж іменників І відміни чоловічого роду до твердої групи належать лише назви осіб. Але ж іменники лелека, собака, що теж належать до твердої групи І відміни, — це не назви осіб. У викладі матеріалу про іменники чоловічого роду ІІ відміни м’якої групи кінцеві звукосполучення –ар, -ир беззастережно названо суфіксами.

 Тим часом у таких іменниках, як цар, бровар, янтар, штир, упир, Лазар,

 Цезар тощо, які теж належать до м’якої групи ІІ відміни, суфікси не виділяються. Неграмотне твердження, що у словоформі сімей закінчення –ей. Воно таке саме закінчення, як -ень та -ель в словоформах пісень, земель. Закінчення в них нульове.

 Неправомірно поєднано як однорідні “назви осіб та істот”. Як пояснює “Словник української мови”, “істота… — живий організм; людина, тварина”. Отже, особа — теж істота. Особи та істоти — все одно, що сказати: сосни та дерева. А це вже явний недогляд: “Назви тварин і дерев: ведме́дя, во́вка, дуба, кілка́, коня́…” Кілок — не дерево й не тварина. Не можна погодитись і з тим, що іменник тато в родовому відмінку множини може мати форму “тат”

— це все одно, що  від іменника батько утворити форму “наших  батьк” (тато не папа).

Невдало дібрано приклад до правила: “У прикметниках, утворених від географічних назв із суфіксальним к, перед яким іде інший приголосний,

 пишеться –івський (-ївський): Біла́ Це́рква білоцеркі́вський…”. Але ж у слові Церква немає суфікса к, як і в прикметнику, утвореному від нього, немає суфікса –івський, до основи церкв- додано лише суфікс –ський та

між приголосними для милозвучності вставлено голосний і. Інша річ приклади, які далі наводяться: Валківський, Гребінківський.

 Правило “У простому реченні кома ставиться… між однорідними членами речення, з’єднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, а проте, зате, та (=але), так, хоч …” проілюстровано й такими прикладами: Хоч живемо з пучок, а проте й для нас є місце у церкві… Полетіла б я до тебе, та крилець не маю”. Тим часом ці речення складні (складносурядні), однорідних членів у них немає, коми ж поставлено між простими реченнями.

 Хибно проілюстровано й таке правописне правило: “У простому реченні кома ставиться… перед словами а саме, як-от, як, що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнюючих слів: Ми певні, що… Ваше чуле серце не обмине… нашого бажання й жаги — бачити рядом із такими талановитими виставниками “Наталки Полтавки”, як Кропивницький, Саксаганський, Садовський, Затиркевич, і Вас, наша зоре!”.

 У цьому реченні нема узагальнювального слова: слово виставниками, яке має бути нібито узагальнювальним, є додатком (орудний відмінок), а слова, введені в речення сполучником як, стоять у називному відмінку, є однорідними підметами і в цілому являють собою підрядне порівняльно-означальне речення.

 Подібних граматичних помилок та смислових недоречностей в Українському правописі набереться до півсотні. Більш-менш докладно я їх перерахував у статті “Правопис треба міняти”, опублікованій у журналі “Дивослово” (2009. — № 3. — С. 22—26). Тут наведено лише деякі з них.

Не все так, як би мало бути, і з правописними нормами. Багато що ускладнене, а могло би бути простіше. Чи потрібно, наприклад, писати отак по-різному: будь-який, але абиякий; не будь-який, але неабиякий; з давніх-давен, але з усіх усюд; священний, але священик; будівельний, заготівельний, купівельний, але торговельний; календар — календаря́, але хабар — хабара́; прислівник тим часом і сполучник тимчасом як; дієприслівник не зважаючи на і прийменник незважаючи на тощо? Чи це дає щось для кращого розуміння тексту? Хіба що провокує помилки.

 Але найгостріше стоїть проблема з написанням слів іншомовного походження.

 Не впорядковані правила вживання и та і в основах слів іншомовного походження (десять правил і дві примітки). Щоб правильно написати іншомовне слово, треба: 1) з’ясувати, яка це назва: загальна, власна особова чи власна географічна (бо для кожної з цих категорій слів дається інший набір букв, після яких пишемо и); 2) пригадати відповідний набір букв, що стосується саме цієї категорії слів, а не іншої; 3) приглянутися, де доводиться писати потрібну букву: перед наступним приголосним, перед голосним, перед й чи в абсолютному кінці слова; 4) впевнитися, що це слово не належить до винятків (бо й їх є чимало).

Не завжди відповідає українським фонетичним законам вживання апострофа в іншомовних словах. Правильно пишемо з апострофом запозичені дистриб’ютор, ф’ючерс (цих слів у правописі поки що нема), але без апострофа бюро, фюзеляж (вимовляємо, проте, [бйуро́], [фйузел′а́ж] — так велять нам закони нашої мови).

Донедавна ми писали конвейєр, ройяль, фейєрверк (із зайвою буквою й), тепер пишемо конвеєр, рояль, феєрверк і чудово розуміємо, про що мовиться. Тож зайве вимагати й далі писати фойє [фоййе́], Фейєрбах, Вайян і под., хоч це не відбиває навіть іншомовної вимови: в англійській, німецькій, французькій мовах, звідки походять такі слова, приголосні взагалі не подовжуються. 

Не сприяє грамотності й вимога зберігати подвоєння букв у географічних власних назвах іншомовного походження. Чи не все одно, як написати: Аппеніни, Апенніни, Апенінни чи без подвоєння Апеніни? Усім буде зрозуміло, що йдеться про гори в Італії. Тим часом, якби правопис дозволяв писати географічні назви без подвоєння букв, не треба було б кожного разу звірятися з різними енциклопедіями (на картах зараз назви позначають, як кому заманеться). До речі, серби цю назву передають без подвоєння: Апенини. І світ стоїть на місці. Американці назву Mississippi пишуть з трьома подвоєннями, а ми якщо не з усіма, то бодай з одним: Міссісіпі. І що це дає? Аби ускладнити правопис? Французи назву сусідньої країни пишуть без подвоєння букв: Maroque, а ми — з подвоєнням: Марокко.

І на кінець промовистий факт ставлення до правопису, до української мови взагалі. У списку іншомовних загальних назв із подвоєнням букв колись було слово панно, але хтось, нічтоже сумняшеся, виправив його на панна — і слово панно зникло з правопису, а по правопису тим часом гуляє панна (так в одному солідному тексті хтось було виправив витати в емпіреях на “витати в імперіях”).

Шість років тому тодішній міністр освіти й науки Іван Вакарчук зініціював був створення Української національної комісії з питань правопису. Я, як автор багатьох підручників з української мови, насмілився самочинно укласти проект Українського правопису для обговорення (120 сторінок супроти 185 сторінок тексту чинного правопису), не вносячи в нього ніяких новацій, тільки впорядкувавши й відредагувавши вже досі закріплене та усунувши всякі недоречності (відомості про це є в Інтернеті). Але Національна академія наук України заперечила, щоб правописом займався міністр освіти й науки.

Так чи не так воно було, але останнє, 2012 року, перевидання правопису рясніє тими самими помилками й недоречностями, що й попереднє, так само з Мао Цзедуном, Хо Ші Міном, Кім Ір Сеном, Всесвітньою Радою Миру, Байкало-Амурською магістраллю, Целіноґрадом.

 Комусь це вигідно? Чи це просто наша недбалість?

 Літературна Україна. — 2015. — №№ 28, 29, 30.

Додати коментар


Захисний код
Оновити