Василь Липкiвський - митрополит Української автокефальної церкви,  великий  поборник  України,  що вiддав за неї життя. Поява його восени 1937 року в камерi катiвнi НКВД усiх вразила. Митрополитовi було 73 роки.

           Чимало цiнного  можна  було  почути  вiд  митрополита. Вiн висловлював свої погляди на природу людини як суб’єкта роздвоєного. Iнтелект та Вiра - то два ока в душi людини, завдяки яким вона пiзнає свiт та набуває досвiду. Якби Розум i Вiра були  мiж собою солiдарнi, як два ока  в лобi, тодi настало б  дiйсно справедливе життя на землi. Але ж грiх спричинився до незгоди цих двох очей  одної душi. Мiж ними зчинилася боротьба: Розум намагається  заслiпити  око Вiри, що привело б людину  до втрати духовного життя...
           Якщо людство буде дивитися на свiт тiльки оком Розуму, воно      залишиться  однооким  циклопом  i  його  життя буде однобоким. Вiра до-      повнює те, чого Розум неспроможний дати. Якщо Розум єднає людину з      землею, то Вiра  єднає  людину  з  небом, дає їй надлюдської сили, могутностi. Вiра орлом  ширяє  над горами життя, а Розум кротом риється в цих горах. Палка вiра, а не холодний Розум запалює народ, окрилює його, пiдносить.
           Невдовзi патрiарха автокефальної церкви було розстрiляно. Реабiлiтовано  Липкiвського через  52 роки по смертi (1989р.)
           Чекiсти закатували  митрополита не за релiгiю, а за святу любов до      України, за заклики скористатися з апостольських постулатiв у справi      будiвництва рiдного дому на своїй землi.
           Ось  уривок  з його проповiдi: "Почались для нас дуже страшнi заколоти  та  пошестi духовнi, коли Господа, найвищого нашого оборонця, намагаються вiдняти вiд нас. Це дiйсно найстрашнiша i найтяжча  пошесть,  яка  перш  нiж прийде на нас тiлесна смерть, вже приводить  нас  до  загибелi  духовної, до того безппорадного стану, коли люди робляться духовно слiпими, кудись  iдуть, а куди, й самi не знають, один одного  продають, а за що, не розумiють; кожний для другого копає могилу, а  не  знає, що й для нього вже його приятель викопав. Темна нiч... Де ж промiнь свiтла? Де шукати захисту? Звiдки чекати оборонця?"
           Як  Кассандра  закликала  троянцiв  до  боротьби  з ворогами, так i  апостол  України митрополит Липкiвський волав у своїх проповiдях: "Український  народе,  визволяйся, бо Христос визволив тебе, а вороги поневолили!"
За Анатолем Костенком.

Додати коментар


Захисний код
Оновити