На багатство української пісенної поезії в Європі звернули увагу ще за доби Відродження. Доба Відродження, пробудивши інтерес Європи до України, принесла перші записи текстів українських пісень і фрагменти мелодій. Півтисячі років тому на Заході про українську пісню вже «ходила добра слава». Важливе місце в історії світової культури посідає українська дума і пісня, які вплинули на розвиток польської, а також німецької культури доби Відродження. Українські думи сприяли виникненню не тільки поетичних жанрів під такою ж назвою, а й музичних творів, що теж називалися «думи». Починаючи із XVI ст., в Європі вже говорять про українську пісню з пієтетом.

Українська бандура в середині XVII ст. була добре відома в Німеччині. На початку XVIII ст. про думи та пісні України із захопленням говорить Німеччина, як про відомі і давно прославлені в Європі. Нарешті, в другій половині XVIII ст. з’являється перший переклад української історичної пісні німецькою мовою. Найбільшими її пропагандистами були Й. Гердер та Й. Венціґ. Наприкінці XVIII ст. публікуються переклади українських пісень французькою, англійською мовами. Музична творчість України проникає в духовну культуру інших народів.

Англія була в числі перших прихильників і популяризаторів українських дум, балад і пісень. У Лондоні 1816 року вийшла нотна збірка російських та українських пісень англійською мовою (перша збірка слов’янських пісень на заході Європи). Переклади дум і статті про них також з’явилися вперше англійською мовою 1840 року.

У Франції українська народна поезія набувала слави у зв’язку з популярністю козацтва і козацької теми в літературі. Через Англію ще на початку XIX ст. слава про українську пісню дійшла і до США та Канади.

Про красу української народної поезії пишуть Ю. Словацький, А. Міцкевич, Й. Шафарик, до її джерел звертаються композитори Л. ван Бетховен, Ф. Ліст, М. Глинка та інші митці початку XIX ст.

Доба романтизму звеличила і примножила славу української думи та пісні, німецький дослідник Г. Адам звернув увагу на те, що жодна європейська країна не дала так багато поетичного матеріалу для романтизму, як Україна. Романтизм розбудив також великий інтерес до перекладання українських пісень різними мовами світу.

Поряд із пісенним матеріалом, зібраним з усіх континентів, широко використовується й українська, переважно обрядова, пісенна творчість. Нею послуговуються як ілюстративним допоміжним матеріалом автори загальних етнографічних праць про Україну.

Пісні та думи, дібрані за жанровим або тематичним принципом, часто траплялися на сторінках чеських, словацьких, угорських, французьких, німецьких, данських, дещо менше англійських, сербських, італійських та інших періодичних видань. Більші або менші публікації пісень і дум з’являються майже всіма мовами народів Європи, водночас українські пісні дедалі більше проникають у побут простого люду і в репертуар народних хорів, особливо сусідніх держав.

У Данії з’являються переклади українських пісень Тора Ланге, у Німеччині — А. Тідґе, у Канаді і США переклади відомих і невідомих авторів.

Як до української пісенної творчості ставилася світова громадськість, можна судити з таких слів визначного німецького вченого Р. Вестфаля: «Літературна естетика, прийнявши українську пісню в коло світових порівняльних досліджень, визначить їй безумовно перше місце між народними піснями цілого світу».

Виконання українських пісень ще більше утверджувало їх красу й силу. У XIX ст. хорові співи українських пісень у Європі були випадкові й рідкісні. Чули їх у Чехії, частково в Німеччині, а загалом український хоровий спів був практично незнаний, хоч і охарактеризований кількома музикознавцями. Сенсаційними стали виступи хору О. Кошиця 1919 року. Європа ніби заново відкривала «музичні скарби» українського народу. «Нововідкритий Сфінкс», «правдивий скарб невідомої досі літератури», «золотий потік мелодій класичної простоти» — такими й подібними висловами пересипані статті швейцарських газет, що писали про українську пісню як про «великої ціни дари». Заголовки статей сімнадцяти лондонських газет у лютому 1919 року майже всі мали такий характер: «Музика великого чару», «Блискучі українські пісні» і т. ін., а концерти української пісні величалися як «мистецький бенкет». Особливо великий успіх мав «Щедрик» в обробці Леонтовича, названий в Англії «Новорічною серенадою».

Творчість українських композиторів М. Лисенка, В. Леонтовича, К. Стеценка та інших фахівці Європи називали «новим словом у музиці». Українська пісня знову заохотила декого на Заході повернутися до музичних джерел народу.

Українські пісенні мелодії у ХІХ—ХХ ст. привернули увагу багатьох визначних композиторів світу: Л. ван Бетховена, Ф. Ліста, К. Вебера, П. Чайковського, М. Глинки, Б. Бартока, Ш. Лефлера, за різними принципами вони вводили їх до своїх оригінальних творів.

Протягом ХІХ—ХХ ст. в Європі багато говорилося про мело- дійність, гармонійну єдність слова і мелодії, про грацію і гумор української народної поезії, однак з усіх прикмет найбільше враження справляло природно розвинене багатоголосся, або, як його назвали музикознавці,— «природний контрапункт».

Французький музикознавець Р. Шарпантьє про тексти українських пісень сказав, що вони «просто розкішні», вони відкрилися для світу як «правдивий скарб невідомої літератури». Українська народна поезія — це велика народна література, яка своїми ідейно-змістовними і мистецькими якостями стоїть на рівні літератур світу, а суспільно-філософські та соціальні ідеї, висловлені в українських піснях та думах, є на рівні передових поглядів європейських мислителів.

(900 сл.)                                                                      (Із журналу)

  • Виконання учнями тестових завдань.

1-На Заході півтисячі років тому про українську пісню А нічого не знали

+ Б  уже «ходила добра слава»

В   тільки почули

Г    були невисокої думки

2-Українська дума і пісня вплинули на розвиток

А  французької та британської культури доби Відро- дження

Б   чеської та словацької культури доби Відродження

В  угорської та румунської культури доби Відродження

+ Г   польської та німецької культури доби Відродження

3-Перший переклад української історичної пісні німецькою мовою з’явився

+ А   у другій половині XVІІІ ст.

Б   у першій половині XVІІ ст. В   у першій половині XVІІІ ст. Г   у другій половині XVІІ ст.

4-Наприкінці XVІІІ століття публікуються переклади укра- їнських пісень

А    німецькою та польською мовами

+ Б   англійською та французькою мовами В  угорською та сербською мовами

Г     італійською, чеською та словацькою мовами

5-Перша нотна збірка слов’янських (російських та україн- ських) пісень на заході Європи вийшла

А  1840 року у Лондоні 9 Б   1816 року у Лондоні В   1816 року у Парижі

Г   1840 року у Варшаві

6-Слава про українську пісню ще на початку XІX століття через Англію дійшла

А   до Індії та Китаю

Б   до Австралії та Японії

В   до Ірландії та Норвегії

+ Г   до США та Канади

7-На початку XІX століття до джерел української народної поезії звертались композитори

А  М. Лисенко, В. Леонтович, К. Стеценко Б   К. Вебер, Б. Барток, Ш. Лефлер

+ В   Л. ван Бетховен, Ф. Ліст, М. Глинка

Г   П. Чайковський, Ф. Шопен, С. Бах

8-Серед усіх країн Європи найбільше поетичного матеріалу для романтизму дала

А   Англія

Б   Німеччина

+ В   Україна Г   Польща

9-У XІX сторіччі хорові співи українських пісень в Європі були

А   невідомі

+ Б  випадкові й рідкісні

В    широко розповсюджені Г     повсякденні та звичайні

10-«Щедрик», в обробці В. Леонтовича, в Англії був назва- ний

А    «Новорічним гімном»

Б    «Новорічною симфонією» В   «Новорічною баладою»

+ Г  «Новорічною серенадою»

11-«Природний контрапункт» — це

+ А  природно розвинене багатоголосся

Б   потужне, сольне виконання музичного твору В  спроможність виконавця брати високі ноти

Г   природні можливості виконавця співати в різних діа- пазонах

12-Французький музикознавець Р. Шарпантьє сказав, що тексти українських пісень — це

  А  «надбання багатьох поколінь українського народу»

  Б   «нове слово в музиці»

  В    «щось неймовірне, чудове, захоплююче»

+Г  «правдивий скарб невідомої літератури»

Додати коментар


Захисний код
Оновити