Кожен народ має свій побут і свої звичаї. І чим давніший народ, тим стійкіші його побут і звичаї. Для людини, яка живе за звичаями, відмовитися від них означало накликати на себе, на весь рід і навіть на все суспільство вічне лихо й прокляття.
В основі всієї козацької громади лежав звичай. За звичаєм судили злочинців, за звичаєм поділялися на курені, за звичаєм у певний час збиралися на ради.

Загальні або військові ради у запорізьких козаків відбувалися в певні дні — першого січня кожного нового року, першого жовтня, у храмове свято Січі — Покрову, на другий день Великодня. Крім того, збиралися в кожний день і будь-який час на бажання товариства.
На військових радах вирішували найважливіші питання для Запорізького Війська: про мир і розмир, про походи на ворога, про покарання злочинців, про поділ земель і угідь і, нарешті, про вибори військової старшини (за Д. Яворницьким; 138 сл.).
Граматичне завдання
І варіант
1. І І з першого абзацу випишіть прикметники вищого ступеня. Розберіть за будовою.
2. І І з третього абзацу випишіть числівники. Провідміняйте їх.
3. Зробіть синтаксичний розбір п’ятого речення.
II варіант
1. І І з першого абзацу випишіть дієслова. Розберіть за будовою.
2. І І з третього абзацу випишіть займенники. Провідміняйте їх.
3. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Додати коментар


Захисний код
Оновити