При написанні російських прізвищ українською мовою найбіль­ ші труднощі припадають на відтворення російських букв е, ё, ы, и, ь. У таких випадках діють правила:

1. Російська буква е після приголосних передається українською літерою е: Лермонтов, Тургенєв, Александров, Петров.

2. Російська буква е передається українською літерою є у таких ви­ падках: а) на початку слова: Євдокимов, Єгоров, Єлізаров; б) після м’якого знака, апострофа, голосного звука: Силантьєв, Терентьєв, Аляб’єв, Григор’єв, Вересаєв, Буєраков; в) після приголосних у суфіксах -єв, -єєв (крім ж, ч, ш, щ, р, ц): Малєєв, Фадєєв, Медведєв, Лебедєв, Тимірязєв, Гордєєв, але: Тютчев, Плещеєв, Писарев, Бестужев, Мальцев, Нехорошев; г) на місці давнього h (якщо в українському слові є відповідне і: лес — ліс, песок — пісок): Пєсков, Бєлов, Рєпін, Твердохлєбов, Пєшков.

3. Російська буква ё передається: а) сполученням ьо в середині слова після приголосного: Шестьоркін, Алфьоров, Дьогтєв, Льовін; б) сполученням йо на початку слова, в середині після голосних та б, п, в, м, ф: Йолкін, Тугайов, Соловйов, Воробйов, Окайомов; в) буквою о після ч, щ: Горбачов, Лихачов, Хрущов.

4. Російська буква и передається: а) українською літерою і на початку слова та після приголосних (крім ш, ч, щ, ж, ц): Іванов, Ісаєв, Нікулін, Гагарін, Пушкін, але: Пущин, Гаршин, Чичиков, Шишкін, Єльцин; б) українською літерою и у префіксі при- та суфіксах -ик-, -ич-, -ищ-, -иц-: Пришвін, Привалов; Шапошникова, Кутиков, Бєликов; Станюкович, Петрошевич; Пєтрищев, Радищев; Голицин, Птицин; в) українською літерою и у прізвищах, утворених від загальних назв чи імен, спільних для обох мов: Борисов, Тихонов, Кирилов, Миронов, але Нікітін, Філіпов, Ніколаєв.

5. Російська буква ы передається українською літерою и: Рибаков, Циганков, Сєдих.

Додати коментар


Захисний код
Оновити