1. Орфограма - це

а) чітка рекомендація для правильного написання слова;

б) правильне написання, що вибирається з ряду можливих;

в) система правил  про способи передачі  звукового мовлення на письмі;

г) розділ мовознавства, в якому  вивчається система правил для забезпечення передачі звукового мовлення на письмі.

Записати слово з орфограмою на межі морфем (значущих частин слова), позначити орфограму (наприклад: роззброєний, розрісся).

  1. Буквосполучення ри, ли в коренях українських слів та написання е, и у деяких словах, що не перевіряються наголосом (левада, кочерга) пояснюється

а) фонетичним принипом орфографії;

б) морфологічним принципом;

в) історичним принципом;

г) смисловим (диференціюючим) принципом.

Дібрати та записати слово із сумнівним ненаголошеним голосним, що не перевіряється  наголосом; записати це слово фонетичною транскрипцією (наприклад: леміш [ле м’іш], пшениця [пше ниц’а]).

  1. М’який знак не пишеться

а) перед буквою о;

б) перед буквосполученням  йо;

в) у дієсловах на –ть, -ться;

г) після букв, що позначають губні та шиплячі приголосні, а також  після букви р.

Дібрати дієслово на -ть, -ться, записати його фонетичною транскрипцією (наприклад:  грається [грайец’:а], сміється [см’ійец’:а]).

  1. Апостроф ставиться перед буквами я, ю, є, ї після букв

а) к, п, т, ф, х;

б) д, т, з, ц, ч, ж;

в) б, п, в, м, ф;

г) г, к, х та ж, ч, ш.

Дібрати й записати слово з апострофом після префікса, що закінчується на твердий приголосний (наприклад: без’язикий, під’южувати) або: слово з апострофом після префікса, що закінчується на твердий приголосний, записати фонетичною транскрипцією1 (наприклад: роз’яснення [розйасне н’:а]).

  1. Апостроф не ставиться після букв, що позначають губні приголосні, перед буквами я, ю, є, ї в таких словах:

а) сузір’я, міжгір’я, повір’я, пір’я;

б) черв’як, верб’я, арф’яр, верф’ю;

в) медвяний, рутвяний, мавпячий, цвях;

г) без’ядерний, під’їхати, двох’ярусний.

Дібрати і записати слово, в якому після букви р перед я не ставиться апостроф, записати це слово фонетичною транскрипцією (наприклад: повітря [пов’ітр’а]).

  1. М’який знак не пишеться у таких словах:

а) Ольці, бурульці, доньчин, Саньчин;

б) Оксанці, Галинці, спілці; матінчин;

в) яблунь, пісень, земель, знань;

г) думають, прагнуть, стараються.

Дібрати і записати слово з буквою  н перед буквою, що позначає шиплячий приголосний, записати це слово фонетичною транскрипцією (наприклад: менший [менши й], кінчик [кінчи к], банщик [баншчи к]).

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити