ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

І варіант

 1. Лексикологія вивчає

а) слова як частини мови;

б) лексичне значення  і вживання слів;

в) граматичне значення слів та словозміну.

Пояснити (письмово) лексичне і граматичне значення будь-якого слова.

 1. Діалектні слова - це

а) слова, які розуміють і вживають всі;

б) слова, вживання яких обмежене певною місцевістю;

в) слова, які використовують люди певних професій.

Дібрати і записати приклад діалектного слова та його літературний відповідник (наприклад: жовняр – солдат; коц – ковдра; пательня – сковорода)  або скласти (пригадати) і записати речення з діалектним словом (наприклад:  До села наближаємось плаєм, на порозі rаздиня стрічає. (Б.Дегтярьов.); А вітер пробував й не зсунув поза Дніпро бескиди хмар.  А  хмарки у вись злинають мевами... (М.Самійленко.); Вартує ватру холодний розум... (В.Герман.); Ми заховали у дуплисті верби на всякий випадок ще справний машинrвер, бо нас покавалковано! (П.Мідянка.)

 1. Застарілі слова – це слова, які

а) перейшли в українську мову з інших мов;

б) слова, якими користуються люди певних професій;

в) слова, які вийшли з активного вжитку.

Дібрати і записати приклад застарілого слова (наприклад: піїт, ланіти, перст, бунчук, кармазин) або скласти (пригадати) і записати речення із застарілим словом (наприклад: Для кого, Україно, ти єси? Місяць у хмарах лілових срібну згубив корогов (М. Самійленко.); Чумацький Шлях  лежав над головою як стезя вічності, по котрій ішли в давнину, йдуть сьогодні, йтимуть завтра. (Є.Гуцало.); Чи є між нами нині Симиренко з калиткою і поетичним вухом? (П.Мідянка); І я попавсь в Амурові тенета. Він не щадить ні воя, ні поета. (В.Герман.)

 1. Стійкі сполучення слів, які за змістом часто дорівнюють одному слову, це

а) фразеологізми;

б) діалектизми;

в) неологізми.

Розкрити значення виразу передати куті меду (відривати від серця; тримати в руках; не в тім’я битий).

 1. Власне українськими є такі слова:

а) душа, сонце, річка, небо;

б) мати, батько, брат, спільність;

в) лелека, мрія, мимохіть,  власноруч.

Скласти (пригадати) і записати речення із власне українським  словом, підкреслити це слово (наприклад: Україно мила, краю мій далекий, батьківщино мирна ластівки й лелеки! (В.Вітт.); Старий Дніпро розкинув плесо сиве. Я тут прополюю суницю  навсидьки  голими  пучками. (М.Самійленко); Та невблаганний час усіх не пожаліє, як долю не благай, як не плекай надію... (О.Доріченко.)

 1. Неологізмами є такі слова:

а) поштамт, ситро, хоровод, інтернат;

б) мобільник, факс, хіт,  блог,  субсидія;

в) чимчикувати, швендяти, вештатись.

Навести приклад неологізму, що з’явився у мові відносно недавно (наприклад:  інтернет, трилер, шоумен).

 

ІІ варіант

 

 1. Лексичне значення слова

а) пояснюється у орфографічних словниках;

б) пояснюється в тлумачних словниках;

в) пояснюється у фразеологічних словниках.

Пояснити (письмово) лексичне значення будь-якого слова.

 1. Наукові поняття позначаються

а) діалектизмами;

б) неологізмами;

в) термінами.

Дібрати і записати  термін, пояснити його значення (наприклад: Історизми (хронізми) – слова, що вийшли з активної лексики у зв’язку зі зникненням понять,  предметів, явищ, які вони позначали) або скласти (пригадати) і записати речення з терміном (наприклад: Префіксоїдами називають початкові елементи складних слів типу пів-, напів-, супер-, контр-, екс- та ін. (З довідн.) Ноосферу  вигадав Вернадський, ще й осяг  умом небесну хлань. (М.Самійленко).

 1. Неологізми – це слова,

а) які вийшли з активного вжитку;

б) які недавно з’явилися  і з’являються;

в) якими користуються  жителі певної місцевості.

Будь-який неологізм увести до самостійно складеного речення (На роботі повсякчас вируча новенький факс. Мобільник – річ зручна, без сумніву, в кишеню ти собі засунь його. Один фуршет з’їв весь бюджет.  Попса  ефір заполонила, народну пісню потіснила. Хитається від хітів сцена, ідіть співати на арену! Невже бартерувати – це те, що й працювати?)

 1. Фразеологія вивчає

а) лексичне значення і вживання  слів;

б) лексичне значення і вживання стійких сполучень слів;

в) лексичне значення і вживання наукових термінів.

Розкрити  значення виразу сміятися на кутні (заварити кашу, вляпатись у халепу; пускати бульки; перевертати гори) або в поданому реченні підкреслити фразеологізм, пояснити його значення (наприклад: Мамин гнів хлоп’я мале пам’ятає й досі: “Бить не битиму, але зарубай на носі!” (Д.Білоус). Зарубати на носі – взяти до уваги, врахувати,  запам’ятати. Хто не обтяжувавсь нічим, суворі предки наші всипали добрих різок тим – березової каші! (Д.Білоус). Всипати березової каші – покарати, відлупцювати. Собі не признаюсь, що я – поет. Одного лиш боюсь – впадати в трафарет. (В.Герман). Впадати в трафарет – втрачати оригінальність, ставати схожим на багатьох, однаковим із багатьома.

 1. За правилом «дев’ятки» пишуться такі слова іншомовного походження:

а) діадема, радіо, ізоляція, раціональний;

б) директор, зигзаг, циклон, чинара;

в) інженер, ірис, імпічмент, індекс.

Навести приклад запозиченого слова, письмово пояснити його лексичне значення (наприклад: Супермаркет – великий магазин самообслуговування, де продають товари повсякденного попиту, переважно  продовольчі. Ініціали -   початкові літери імені, по батькові, іноді й прізвища).

 1. Фразеологізмом є таке словосполучення:

а) побити носа;

б) побити тарілки;

в) побити горшки.

Будь-який фразеологізм увести до самостійно складеного речення, підкреслити його як член речення (наприклад: Гортаєш “Одіссею”, “Іліаду”, і світ тобі на них зійшовся клином.  Мороз завітав, як каліф на годину, малює на вікнах казки Шахразади. (В.Герман); Зло наступає на пяти, зводить вік  нанівець. (М.Самійленко); Він не виносив сміття з хати,  щоб хтось комусь не мовив щось. (В.Симоненко.)

 

1 За правильне виконання  кожного з 6 тестових завдань (вибір правильної відповіді) учень дістає по 1 балу (у разі неправильного виконання – 0 балів). За  правильно дібраний приклад учневі додається  ще по 1 балу. Таким чином, у результаті текстування учень може одержати від 1 бала (за роботу, яка не дала належного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу).

ІІІ варіант

 1. Лексикологія вивчає:

а) словосполучення і речення;

б) слова як частини мови;

в) слова, їх значення, походження, вживання;

г) правила вимови слів.

Пояснити лексичне значення будь-якого слова (письмово).

 1. Власне українські слова - це

а) слова, що ведуть початок з індоєвропейської мовної спільності;

б) слова, що виникли в спільнослов’янський період;

в) слова, що походять із східнослов’янської лексики;

г) слова, властиві лише українській мові.

Дібрати та записати приклад власне українського слова (наприклад: мрія, осторонь, смуга, віхола) або: власне українське слово ввести до самостійно складеного речення (наприклад: Вечір весняний, мов літепло, тихо по луках тече. (П.Воронько.) А у душу мимоволі віє чебрецем з сусідньої долини (Л.Тендюк.).

 1. За значенням слова поділяються на такі групи:

а) слова, що походять з індоєвропейської спільності, східно-слов’янська лексика, власне українські слова;

б)  активна лексика та пасивна лексика (застарілі слова, неологізми);

в) синоніми, антоніми, омоніми;

г) загальновживані слова, діалектизми, професіоналізми.

Дібрати та записати пару омонімів, кожен з омонімів увести до самостійно складеного речення (наприклад:  лава (дошка, на яку сідають; ослін) – лава (розплавлена маса, що виливається на землю під час виверження вулкану) Я вийщов на терасу. Мокра лава зустріла з легким подивом мене, проте я сів. (М.Рильський.). Прадавній Київ… Захід, наче лава, і в ній горять троянди й янтарі… (В.Сосюра.); лящ (прісноводна риба) – лящ (ляпас) Лящ зустрівся із лящем і вгостив його лящем. І таким вгостив лящем – залящало за лящем. (Є.Гуцало.)

 1. Фразеологізми - це

а) стійкі сполучення слів;

б) слова, які використовуються групами людей, об’єднаних однією професією;

в) слова, які вийшли з активного, повсякденного вжитку;

г) слова, якими користуються жителі певної місцевості.

Навести приклад фразеологізму, витлумачити його значення (наприклад: вхопити шилом патоки – зазнати невдачі) або: скласти (пригадати) речення, що включає фразеологізм, витлумачити значення фразеологізму (наприклад: З народом разом муками Танатала він мучився, коли  от-от в очах обітована їм земля сіяла і маревом зникала у полях. (М.Рильський, “Франко”.) Муки Тантала – нестерпні страждання від усвідомлення близькості  мети і неможливості її досягти;  обітована земля -  багатий край, сподівана мета. Любов юнача, перша – не єдина, але неопалима купина. (Б.Дегтярьов.) Неопалима купина – щось незнищенне, вічне, безсмертне.).

 1. Неологізмами іншомовного походження є такі слова:

а) субсидія,  дистриб’ютор, бартер, індексація;

б) світлина, слухавка, часопис, потяг;

в) тіньовик,  кравчукізм, кучмісти, удовенківці;

г) кошовий, січа, глаголити, баяти, дзигарі.

Дібрати неологізм, увести його до самостійно складеного речення (наприклад: Кінь твій попаски гуляє у піснях, збрую ж рокери для форсу нап’яли. (Б.Олійник.) або: дібрати застаріле слово та ввести його до самостійно складеного речення (наприклад: “Закусочна”, “Сифонна”, в коробці патефона згасають голоси... (М.Фішбейн.)

 1. Діалектизмами є такі слова:

а) імпічмент, кріпмейкер, діджей, рімейк;

б) плай, легінь, кріс, дараба, бараболя;

в) круто, прикол, навар, прикид;

г) красивий, вродливий, гарний, показний.

Навести приклад діалектизму, дібрати до нього відповідник з літературної мови (наприклад: гладун – глек; жовняр – солдат, бурдей – землянка) або: ввести діалектизм  до самостійно складеного речення (наприклад: І ось прибув із мандрів чорногуз до нашого барвінкового двору. (П.Воронько.) Сходять хлопці у долину, мнуть зубами бадилину, на крисанях чорні пера і наопашки кептар. (Л.Костенко.) Хто його зна, патріоти завзяті, нам невтямки, чи ми rазди  у хаті, чи в козачках у новітньої знаті, - хто його зна? (Б.Олійник.).

Додати коментар


Захисний код
Оновити