1. Значущі частини слова (морфеми) є такі:

а) основа слова і закінчення;

б) основа слова,  корінь і закінчення;

в) корінь, префікс, суфікс, закінчення;

г) корінь, префікс, суфікс, закінчення, сполучний голосний (у складних словах).

Дібрати  та записати слово, що відповідає схемі: префікс, корінь, закінчення; розібрати слово за будовою (наприклад: вимова, порада).

  1. Основа слова - це

а) головна значуща частина слова, що містить спільне значення  споріднених слів;

б) частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення слова;

в) змінна значуща частина слова,  що виражає його граматичне значення;

г) значуща частина слова, що стоїть після  кореня.

Дібрати і записати два слова: змінне та незмінне; в кожному з них виділити основу (наприклад: школа, завтра ).

  1. Безафіксний спосіб - це

а) спосіб творення слів, при якому дві і більше основ об’єднуються в одне слово;

б)  утворення нового слова додаванням  до твірної основи  префікса і суфікса;

в) утворення нового слова від твірної основи  без додавання суфіксів і префіксів;

г) утворення нового слова  через злиття  словосполучення;

Показати процес творення слова безафіксним способом (наприклад: юнь  -  юний, перехід – переходити) .

  1. Складноскорочені слова утворюються

а) способом зрощення слів;

б) способом  складання від скорочених основ;

в) безафіксним способом;

г) суфіксальним способом.

Скласти і записати речення із складноскороченим словом у формі непрямого відмінка (наприклад: Медики світу наполегливо намагаються винайти ліки від СНІДу ).

  1. Нульові закінчення наявні у словах:

а) метро, кашне, манто, фойє;

б) вчора, взимку, мимохіть, слідом;

в) край, народ, день, писар;

г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.

Скласти (пригадати) і записати речення (або два речення), в якому слово з нульовим закінченням вживалося б  в прямому і в непрямому відмінках (наприклад:   Де ліс, там і біс, а де нема  лісу – не шукай  біса. (Нар.творч.) Це  нормально, коли в кожної людини  є хліб, є  й до хліба).

  1. Спільнокореневими є слова:

а) книга, книги, у книзі; книгами;

б) вода, водяний, приводити, водогін;

в) веселка, повеселити, веселощі, веснянка;

г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий.

Пригадати й записати народне прислів’я, в якому вжито спільнокореневі слова; ці слова підкреслити, виділити в них корені (наприклад: Яблучко від яблуньки недалеко відкотиться. Блискавка блисне – камінь трісне. Береженого Бог береже. Писав писака, не розбере  й  собака) або: дібрати й записати  5-8 спільнокореневих слів; в кожному  слові  виділити корінь.

Додати коментар


Захисний код
Оновити