1. Риторика - це

а) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому;

б) наука про правильну вимову та наголошення слів;

в) теорія ораторського мистецтва;

г) емоційне ствердження або заперечення якогось факту.

 1. Батьківщиною красномовства вважають

а) Давній Єгипет;

б) Стародавній Китай;

в) Античну  Грецію;

г) Давній Рим.

 1. Батьком риторики називають

а) Арістотеля;

б) Платона;

в) Демосфена.

г) Цицерона.

 1. Видатні оратори Київської Русі - це

а) Демосфен та Цицерон;

б) Іларіон та Кирило Туровський;

в) Феофан Прокопович та Григорій Сковорода;

г) Михайло Ломоносов та Георгій Кониський.

 1. Тема виступу - це

а) доведення  до слухача інформації через мовлення;

б) роз’яснення, тлумачення,  інтерпретація  подій та фактів;

в) основна галузь роздумів оратора, у межах якої  він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;

г) уміння оратора виступати без підготовки.

 1. План лекції - це

а) повний письмовий виклад змісту виступу;

б) слова та звороти, які означають поняття та явища  певної галузі знання;

в) узагальнюючі думки, які мають лаконічну, відточену мовну форму;

г) послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді  переліку ключових понять або суджень.

 1. Ясність мовлення - це

а) насиченість виступу новими фактами, актуальним  проблемами;

б)смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами;

в) якість мовлення, що відбиває  здатність оратора  спонукати слухачів до творчої діяльності;

г) якість мовлення, яка полягає у його мелодійності, плавності,  інтонаційній виразності.

 1. Образність мовлення - це

а) ясність, точність, логічна переконливість публічного  виступу;

б) уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів і туманних зворотів;

в) наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його усіма почуттями – бачити, чути тощо;

г) якість виступу, що відбиває здатність оратора  розглядати конкретні факти й явища, давати їм чіткі наукові та політичні оцінки.

 1. Лаконічність мовлення відбиває

а) словниковий запас оратора;

б) нормативність, літературність  мовлення оратора;

в) здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим;

г) емоційність, натхненність і піднесеність  мовлення оратора.

 1. Гумор - це

а) добродушне осміювання чиїхось вад;

б) різке  висміювання  чогось негативного;

в) особливо дошкульна викривальна насмішка, що виявляє ненависть і презирство до зображуваного;

г) приховане глузування, засноване на називанні супротивного, коли про щось говориться  ніби в позитивному плані, але підтекст засвідчує протилежне.

 1. Кульмінація публічного виступу - це

а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором  лексично, стилістично тощо;

б) спосіб закінчення виступу, коли  кожна наступна фраза емоційно підсилює попередню;

в) частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій та фактів;

г) розвивання, деталізування, поглиблення раніше висловлених оратором думок.

12 Основні думки виступу потрібно повторювати

а) завжди тими самими словами;

б) щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення;

в) пропонуючи слухачам повторити їх хором;

г) пропонуючи слухачам їх записати.

 1. Найчастіше у публічних виступах на суспільну тему вдаються

а) до ораторського підстилю публіцистичного  стилю;

б) до науково-навчального підстилю наукового стилю;

в) до белетристичного підстилю художнього стилю;

г) до розмовно-побутового стилю.

 1. Зразком іронії є така фраза:

а) Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лиш дерево життя. (Г.Гейне.);

б) Цитування – дослівне передавання чужого висловлювання (З підручн.);

в) Древо мислі вродило – цитати, цитати, цитати (Л.Костенко.)

г) Молодим ораторам рекомендується не топити в цитатах власні думки. (З посібн.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити