Це кількісно найбільша група звуків. Значення слова в нашій мові визначається переважно приголосними звуками (млрд — мільярд, пршй — перший). Від них іноді залежить якість наступних голосних (круки — кручі, метою — межею — землею тощо). Більшість правописних правил стосується саме позначення приголосних. Тому увагу учнів доцільно зосередити першою чергою на приголосних звуках.

Кожен приголосний звук являє собою поєднання чотирьох одночасних мовленнєвих дій.

Перша дія полягає в участі тону й шуму в творенні звука і має три можливості:

1) тон переважає над шумом (сонорні: р, м);

2) шум переважає над тоном (дзвінкі: ж, г);

3) звук твориться лише за допомогою шуму (глухі: ш, т).

У шкільних підручниках між першою і другою групами приголосних не роблять різниці, однаково зараховуючи їх до дзвінких. Тим часом їхні властивості зовсім різні. Перші, сонорні, ніколи не оглушуються (кількаповерховий), глухі перед ними не стають дзвінкими (слово). Другі, тобто справді дзвінкі, можуть оглушуватися (легко), глухі перед ними звучать дзвінко (просьба).

Друга дія передбачає чотири можливі розташування перепони:

1) на губах (губні: в, п);

2) на зубах (зубні: д, с);

3) на піднебінні (піднебінні: р, ж);

4) в задній частині ротової порожнини (задньоротові: к, г).

У багатьох підручниках приголосні класифікують за частинами язика (передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові), проте язик, зокрема його передня частина, може впиратися і в зуби чи ясна, і в піднебіння — від того властивості звуків зовсім різні (скажімо, свистячі і шиплячі: з і ж, ц і ч).

Третя дія має на увазі три можливі способи подолання перепони:

1) видихуване повітря прориває перепону (зімкнені: б, ґ);

2) повітря проходить крізь щілину (щілинні: з, х);

3) повітря спочатку прориває перепону, а потім проходить крізь щілину (зімкнено-щілинні: дз, ч).

Четверта дія полягає:

1) у непіднятті спинки язика (твердий: л, с);

2) у піднятті спинки язика (м’який: л΄, с΄).

Отже, якщо водночас поєднуються такі чотири дії, за яких:

1) шум переважає над тоном;

2) перепона виникає на зубах;

3) повітря прориває перепону;

4) спинка язика не піднята, — то ми сприймемо це як звук д.

Якщо ж: 1) тон переважає над шумом; 2) перепона виникає на піднебінні; 3) повітря
проходить крізь щілину; 4) спинка язика піднята, — то ми чуємо звук й.

Система приголосних має такий вигляд (з. — зімкнені; щ. — щілинні; з.-щ. —зімкнено-щілинні):

За участю

тону й

шуму

За місцем і способом творення
губні зубні тверді зубні м'які піднебінні задньоротові
з. щ. з. з.-щ. щ. з. з.-щ. щ. з.-щ. щ. з. щ.
сонорні м в н - л н' - л' р, р' й - -
дзвінкі б - д дз з д' дз' з' дж ж ґ г
глухі п ф т ц с т' ц' с' ч ш к х

Для полегшення сприйняття учнями системи приголосних, з неї поки що слід усунути м’які приголосні, які дублюють відповідні тверді зубні приголосні (ця таблиця повинна бути постійно перед очима учнів):

За участю
тону й
шуму
За місцем і способом творення
губні зубні піднебінні задньоротові
з. щ. з. з.-щ. щ. з.-щ. щ. з. щ.
сонорні м в н - л р й - -
дзвінкі б - д дз з дж ж ґ г
глухі п ф т ц с ч ш к х

Саме такими групами приголосні й виступають в орфоепічних та орфографічних правилах. Щоб діти легше запам’ятали їх, слід використати мнемонічні вислови. Сонорні — “ми винили рій”; дзвінкі — “буде гоже
ґедзю у джазі”; глухі — “усе це кафе “Птах і чаша”. Губні — “мавпа Буф” (буф італійською мовою означає “смішний”); зубні — “де ти з’їси ці лини”(не вистачає лише звука дз, але букви є всі); піднебінні, тобто шиплячі
“ще їжджу” та р і й (або “Рой, ще їжджу); задньоротові — “хуґа гука”.
Свистячі — це шиплячі, вимовлені по-дитячому: “сце їздзу”.

Цікаво відзначити, що приголосних кожного розряду за участю тону й шуму є по шість (як і голосних, яких є теж шість). Дзвінких, щоправда, на два більше, але це сталося за рахунок двох зімкнено-щілинних дз і дж (вони
утворилися кожен з елементів двох звуків); глухих на три більше — за рахунок двох зімкнено-щілинних ц і ч та запозиченого ф (цей глухий єдиний, який не має пари серед дзвінких).

Приголосні за місцем перепони розподіляються по чотири. Губних, щоправда, є п’ять, але це знову за рахунок запозиченого звука ф. Зубних є вісім, але вони розпадаються на чотири несвистячі д, т, л, н і чотири свистячі
с, ц, з, дз. Серед піднебінних окремо стоять два приголосні р та й.

Тест 2. Слова запишіть у три колонки, залежно від того, яким приголосним починається слово: 1) сонорним; 2) дзвінким; 3) глухим.
Заспів, коралі, цап, йогурт, рів, блукач, лото, желе, фото, дзвін, вепр, лови, поле, щит, джинси, набат, таксі, мить, горіх, сплав.
Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися закінчення вислову А.Франса: “Допитливість…”


Тест 3. Слова запишіть у чотири колонки, залежно від того, яким приголосним починається слово: 1) губним; 2) зубним; 3) піднебінним; 4) задньоротовим.
Бурштин, сани, човен, кріп, поле, гроно, ласощі, хірург, тин, ґирлиґа, мандрівник, журі, ціле, річ, номер, джерело, ґалаґан, фарба, зерно, дзьоб, шланг, хутро, вітраж, круг, ймовірно, діти, гасло.

Ключ. З останніх букв виписаних слів має скластися закінчення вислову давньогрецького філософа Демокріта: “Якщо ти навіть сам із собою,…”

Додати коментар


Захисний код
Оновити