Сонорні завжди вимовляються чітко. З позначенням їх на письмі проблем не виникає. Ні до дзвінких, ні до глухих вони ніколи не уподібнюються. І, до речі, звук в ніколи не переходить у глухий ф, а навпаки, перед приголосними та наприкінці слова наближається до голосного у: лавка [ла ка], ківш [к’і ш], казав [каза ].

Дзвінкі й глухі, крім запозиченого звука ф, становлять пари і можуть за певних умов переходити один в одного.

Дзвінкі в українській мові завжди вимовляються дзвінко: гриб, плід, мимохідь, казка, везти. Оглушується перед глухими дзвінкий г лише в словах легко, вогко, нігті, кігті, дігтяр і похідних. В інших словах г вимовляється
досить чітко: могти, берегти, мигтіти, мигцем. Крім того, оглушується дзвінкий д у словах жердка, шотландка, голландка, зеландка і подібних, проте в них пишемо букву д, як і в словах жердина, Шотландія тощо. Проте
в словах зітхати, натхнення пишемо букву т, хоч вони й походять від слів дихати, надихати.

У префіксах роз-, без- кінцевий дзвінкий з може зазнавати різних змін, так чи інакше уподібнюючись до наступного залежно від його характеру. Перед шиплячими з уподібнюється до ж, тобто пересувається місце
перепони: розжевріти [рож:е вр΄іти], безшумно [беижшу мно]. У словах розсада [роса да] і розсіл [рос΄і л] його й зовсім не чути. Проте в цих префіксах завжди пишемо букву з, оскільки вони, як правило, навіть перед глухими вимовляються із звуком з: розклад [ро зклад], безпека [беизпека], хоч можливе й оглушення: [росклад], [беиспека].

Префікс з- перед глухими оглушується, але перед свистячими й шиплячими пишемо все-таки з, оскільки перед цими приголосними можлива й дзвінка вимова цього префікса: зсунути, зцілити, зчорнити, зшити. Перед
іншими глухими (кафе “Птах”) пишемо відповідно до вимови с: сказати, сформувати, спитати, стиснути, схвалити.

Глухі приголосні перед дзвінкими (але не перед сонорними) уподібнюються до парних їм дзвінких. Проте таких випадків в українській мові небагато. Це відбувається приблизно в одинадцяти незапозичених словах (боротьба, молотьба, клятьба, просьба, лічба, Великдень, повсякденний, якби, аякже, отже, осьде) та в кількох запозичених (вокзал, екзамен, рюкзак, анекдот, футбол, айсберг). (Слова “кісьба”, яке часом наводять тут як приклад, в українській мові немає, є косовиця.) Написання цих слів діти мають запам’ятати, знаючи, проте, причину розбіжності між  вимовою і позначенням їх на письмі. Це дає кращі наслідки, ніж заучування правил.

Тест 4. Випишіть у дві колонки слова з вставленими буквами, що позначають:

1)дзвінкі приголосні; 2) глухі приголосні.

Вхі(д, т)чини, во(г, х)ко, стов(б, п), про(з, с)ьба, сте(ж, ш)ка, Вели(ґ, к)день, обгор(д,т)ка, кі(г, х)ті, стере(г, х)ти, тихохі(д, т), мабу(д, т)ь, удво(г, х), (з, с)цідити, ле(г, х)ко, лі(дж, ч)ба, змо(г, х)ти, на(д, т)хмарний, ая(ґ, к)же, сту(б, п)ка, бли(з, с)ький, ло(ж, ш)ка, ри(з, с)ка.

Ключ. З других букв повинен скластися вислів Й.В.Гете.

Тест 5. Випишіть у дві колонки слова зі вставленими в префікси: 1) буквою з; 2) буквою с.

Ро..тяг, бе..коштовно, ..кін, ро..сіл, не..кінченне, ..хрон, бе..сумнівно, не..промога, ..сув, ..кат, не..тихаюче, ..шивка. 

Ключ. З останніх букв повинен скластися початок прислів’я: “… щоб тільки кашкет носити”.

Додати коментар


Захисний код
Оновити