Написання прислівникових словосполучень

Пишуться окремо прислівникові сполучення, утворені:

1) від прийменника з іменником, причому іменник зберіг своє лексичне значення і граматичну форму: без відома, без ладу, в нагороду, до крихти, до смаку, по суті, в затишку, за кордон, під боком, під гору, до сих пір, на весну, на мить, на світанку, до літа, до завтра, без жалю, з переляку, на радощах, на сміх, по щирості, по совісті, до снаги, до вподоби, без угаву, без упину;

2) прикметником, числівником або займенником і подальшим іменником; і в реченні вони виконують роль прислівника: таким чином, темної ночі, раннього ранку, тим часом;

3) прийменником і повним прикметником чи займенником: в цілому, в основному, між іншим;

4) від збірного числівника за допомогою прийменника по: по двоє, по троє, по четверо;

5) складанням із кількох іменників та одного чи двох прийменників: день у день, кінець кінцем, раз у раз, рік у рік, з дня на день, світ за очі, рука в руку, з кінця в кінець, з краю в край, від ранку до вечора, сама самотою, один одним, ні слуху ні духу, ні собі ні людям.

Запам’ятайте!
Слід розрізняти прислівники та співзвучні з ними поєднання іменника з прийменником:
вгорі (присл.) — в горі (прийм. з ім.);
вдень (присл.) — в день (прийм. з ім.).

Додати коментар


Захисний код
Оновити