І варіант

 

 1. Іменник пишеться з не разом у такому реченні:

а) Вчать не штурханцями, а добрими слівцями (Нар.творч.)

б) Думай головою, а не черевиком (Нар.творч.);

в) Щастя і нещастя в однім  дворі живуть (Нар.творч.).

Навести приклад іменника, який без не не вживається, розібрати це слово за будовою (наприклад: неділя, немовля, незабудка,  нездара,  неслухнероба,  нетерплячка).

 1. В іменниках середнього роду, що означають збірні поняття (картоплиння, гарбузиння) вживається суфікс

а) –енн-;

б) –анн-;

в) –инн-.

Скласти (пригадати) і записати речення із збірним іменником  середнього роду з суфіксом –инн-  ( Наприклад: Довге гарбузиння вилізло на курінь і почіплялось по тину. (І.Нечуй-Левицький.) Та це ж цвіте гарбуз! Його довге огудиння скрізь простяглось на вгороді. (О.Донченко.) І думка безпорадно  грузне в  клейкім баговинні слів. (В.Симоненко.).

 1. У чоловічих іменах по батькові вживається суфікс

а) –ович;

б) – йович;

в) –евич.

Утворити по батькові сина від імені батька Ігор (Лазар, Юрій, Валерій).

 1. У жіночих іменах по батькові вживаються суфікси

а) –овн(а), -івн(а);

б) –івн(а), ївн(а);

в) –овн(а), йовн(а).

Утворити по батькові дочки  від імені батька Микола (Хома, Яків).

 1. Суфікси –ичок-, -ичк- вживаються у словах

а) потічок, стрічечка, мережечка.

б) смичок, ложечка, сорочечка;

в) племінничок, крамничка, розумничка.

Будь-яке слово з ненаголошеним суфіксом –ичок-  або – ичк- записати фонетичною транскрипцією (наприклад: полковничок[полковни чок] rудзичок  [rудзи чок]).

 1. З суфіксом –ев- пишеться слово

а) морозиво;

б) меливо;

в) марево.

Іменник із суфіксом –ив-, що означає продукт праці, ввести до самостійно складеного речення (наприклад: З’їла Зіна три морозива, Зіна зуби заморозила! (В.Латанський.) або скласти речення з іменником, що має суфікс –ев-  (наприклад: Мариться марево моря (М.Доленго.).

 

ІІ варіант

 

1.Суфікси –ичок, -ичк  вживаються в іменниках

а) іншомовного походження;

б) що походять  від іменників із суфіксами –ик, -иц;

в) що означають збірні поняття;

г) що мають негативно-емоційний відтінок значення.

Іменник із суфіксом –ичок або -ичк  ввести до самостійно складеного речення (наприклад: Звивиста  вуличка  підступно  заводила до затишного, проте   невтішного  тупичка) або пригадати і записати речення з таким іменником (наприклад: Горобчик летів,  хвостичком вертів. (Нар.творч.) На моєму рушничку квіти,  як   у  квітничку. (Т.Мовчан.)

 1. Суфікс –ив- вживається в іменниках, що означають

а) опредмечену дію;

б) матеріал або продукт праці;

в) назву живих істот;

г) пестливу назву.

Скласти (пригадати) та записати речення з іменником, що має суфікс –ив- (наприклад:  Поглядає циган ласо, сміється, бурмоче: “Закупив би все печиво - кишеня не хоче”. (Л.Глібов.) Поминальний обід обов’язково починають із колива. (З довідн.) Хоч ти йди в ліс по паливо, а я буду дома, хоч я буду дома, а ти йди по паливо.  Добриво в полі - врожай у коморі. (Нар.творч.)

 1. Іменник пишеться з не окремо через наявне протиставлення, у реченні:

а) Ще в колисці немовля слово “мама” вимовля. (В.Гринько.)

б) Здається, не кобза, а мати сама над рідними дітьми ридає. (Г.Чупринка.);

в) Не боягузи, не дебіли, але чому так душі сплять? (Л.Костенко.)

г) Неслава наша нам дорожча слави. (Є.Гуцало.)

Скласти (пригадати) і записати речення, в якому іменник пишеться з не окремо через наявне в реченні протиставлення (наприклад: Я житиму не тілом, а душею, надією великою моєю. (П.Куліш.) Ми є народ – не бидло, свині, у жилах – кров із молоком. (А.Камінчук.) Ми навчалися боронитись не століття, а тисячу літ. (Р.Лубківський.) Зросли тут люди, не раби. (М.Доленго.)

 1. Разом з не пишуться іменники, до яких можна дібрати синоніми:

а) невидимка, невістка, неборак, негідник;

б) недобір, недовіра, недоліт, недооцінка;

в) неправда, неповага, небилиця, непорядок;

г) нервовий, неологізм, неоновий, небесний.

Дібрати і записати іменник з не, до якого можна дібрати синонім (наприклад: неволя – рабство, недруг – ворог, нещастя – горе).

 1. З не разом завжди пишуться іменники:

а) неволя, недруг, незадоволення, неделікатність;

б) недолюдок,  недокрів’я, недопалок, недогляд;

в) незлагода, нелад, необачність, необ’єктивність;

г) непокора, непевність, неприязнь, нетерплячість.

Скласти (пригадати) і записати речення, що вміщує  іменник з префіксом недо- (наприклад: І вишиванку називали  недоріки  антисеміткою “хахлам” на зло. (П.Біба). Якби ж такі статки, як  недостатки! Недосіл на столі, а пересіл на спині. Вчений іде, а недоук  спотикається (Нар.творч.)

 1. Правильно утворені та записані такі імена по батькові:

а) Петрович, Петровна;

б) Андрійович, Андрієвна;

в) Анатолієвич, Анатоліївна;

г) Олексійович, Олексіївна.

Ім’я та по батькові батька (матері, вчительки) увести до самостійно складеного речення, розібрати за будовою (наприклад: На роботі батька давно величають Станіславом Ігоровичем, та для моєї бабусі  він назавжди лишився  її синочком Стасиком).

Додати коментар


Захисний код
Оновити