І варіант

 

 1. На тверду та м’яку групи прикметники поділяються залежно від того,

а) на який приголосний – твердий чи м’який – закінчується основа слова;

б)  на яке питання – який? або чий? – відповідає прикметник;

в) яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;

г) до якої групи за значенням належить прикметник.

Скласти (пригадати) і записати речення, до якого входить прикметник твердої та прикметник м’якої груп (наприклад: Хризантема, біла  хризантема в пізню осінь буйно розцвіла. (Б.Дегтярьов.) Осіннє сонце день блисне, а три наступні дні кисне. (Нар.творч.)

 1. Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках:

а) родовому однини;

б) орудному однини;

в) місцевому однини;

г) місцевому множини.

Прикметник гарний поставити у формі орудного та місцевого відмінків однини (гарним; (на) гарному, гарнім)

 1. Суфікс –ев- пишеться

а)  у прикметниках з основою на твердий приголосний з наголошеним суфіксом;

б) у прикметниках з основою на твердий приголосний з наголошеним закінченням;

в) у прикметниках з основою  на м’який приголосний  та  ж, ч, ш з наголосом, який падає на основу;

г) у прикметниках з основою на [й].

Будь-який прикметник із суфіксом –ев-  увести до самостійно складеного речення (наприклад: Дніпро-Славута палав під сонцем  парчевою ризою. (З.Тулуб.) І місяць із-за хмар серпом крицевим вийде, щоб освітить казковий цей пейзаж. (О.Доріченко.) Рожева хмара висне дирижаблем. (О.Сльоньовська.) І далина дзвенить осіння кришталева. (Є.Гуцало.) Ще терпнуть дерева під гнітом грудневої криги. (Л.Весела.)

 1. Суфікс –їн- мають прикметники, утворені від іменників з основою

а) на [н’];

б) на  ];

в) на [л’];

г) на будь-який приголосний.

Дібрати та записати присвійний прикметник із суфіксом –їн (наприклад: Софіїн, Гафіїн,  Соломіїн, солов’їний)

 1. До м’якої групи належать прикметники

а) народний, майстерний, сліпий, сірий;

б) вечірній, ближній, пізній, синій;

в) модний, тугий, нагірний, телячий;

г) веселий, поперечний, рідний, гіркий.

Будь-який прикметник м’якої групи розібрати за будовою та записати фонетичною транскрипцією (наприклад: сторонній  [сторон’:ій], подорожній [подорожн’ій])

 1. Суфікс –зьк- пишеться у прикметниках, утворених від іменників

а) козак,  молодець, ткач, Луцьк,

б) товариш, чуваш, Золотоноша, Черкаси;

в) Париж, Рига, Волга, Запорожжя;

г) студент, депутат, турист, каратист.

Будь-який прикметник, утворений від іменника з основою на к, ц, ч, ввести до самостійно складеного речення (наприклад:  Якщо тобі Вкраїна мила, козацька доля не чужа. (Б.Дегтярьов.)

 1. Разом (одним словом) пишуться такі складні прикметники:

а) синьо-жовтий, біло-чорний;

б) жовтогарячий, червоногарячий;

в) яскраво-зелений, ніжно-ліловий;

г) сніжно-білий, чорно-пурпуровий.

Скласти (пригадати) та записати речення із складним прикметником (наприклад: Червоні скелі папороть дрібна мережила  чорно-зеленим  листям. (М.Доленго.) Пройшли чорносмородинові грози. (Л.Весела.) Жовтогарячий  півень  б’є  дзвінким крилом. (Є.Гуцало.) Вкраїнська церква дерев’яна, ти білокам’яних не гірш, вся гармонійна, ніби вірш. (А.Кацнельсон.)

ІІ варіант

 

 1. У знахідному відмінку однини та множини прикметники мають таку ж форму, як

а) у давальному  або родовому;

б) у називному або родовому;

в) у давальному або орудному;

г) у орудному або місцевому.

Прикметник радісний (разом із означуваним ним іменником) у формі знахідного відмінка однини увести до самостійно складеного речення (наприклад: Я памятаю цей радісний день або Я зустрів радісного брата ).

 1. Зменшувально-пестливого значення надають прикметникам суфікси:

а) –ущ-, -ющ-, -езн-;

б) – уват-, -юват-;

в) – еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

г)  -анн-, -янн-,  – енн-.

Від прикметника  милий  суфіксальним способом утворити слово із зменшувально-пестливим  значенням; утворений прикметник розібрати за будовою ( миленький,  милесенький)  або скласти (пригадати) і записати речення з прикметником із суфіксом, що надає слову зменшувально-пестливого значення (наприклад: Говорила мені ненька, як я плакала маленька: “Плач, плач, голубонько, будуть очі голубенькі (П.Біба).

 1. НН пишеться у прикметниках

а) з ненаголошеними суфіксами –анн- (-янн-), -енн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії;

б) з наголошеними  суфіксами  -анн- (-янн-), -енн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії;

в) у прикметниках, утворених  від основ іменників за допомогою суфіксів

–ан- (-ян), -ин-;

г) у всіх прикметниках, утворених за допомогою суфікса –н- незалежно від того, на який звук закінчується основа твірного слова.

Будь-який прикметник з -нн- увести до самостійно складеного речення (наприклад: Людська душа нетлінна. (М.Самійленко.) Незбагненні  щасливі хвилини! (Б.Дегтярьов.). Яви нам, правдо, незнищенний  лик! (Р.Лубківський.) Нерозпізнанне місто дороге... (В.Стус.) Світла доля міста Кия незрівнянного – це провіщення Андрія Первозванного. (Д.Білоус.) Сонні личка рожевих мальв джмелі  доціловують мовчки. (М.Самійленко.) З’являються озонні діри, ліси зникають, птахи і звірі. (П.Біба.)

 1. Разом (одним словом) пишуться такі складні прикметники:

а) утворені від незалежних одне від одного слів (між ними можна поставити сполучник і);

в) утворені від залежних  одне від одного слів (між ними  не можна поставити сполучник і);

б) які означають відтінки кольору та смаку;

г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-.

Складний прикметник, що пишеться разом, увести до самостійно складеного речення (наприклад: Хмари здавалися білосніжними) або скласти (пригадати) і записати речення із складним прикметником, що пишеться разом, та складним прикметником, що пишеться через дефіс (наприклад:  Вдивлялась осінь злотолиста в гаї багряно-золоті (Б.Дегтярьов.)

 1. Відповідно до правила “дев’ятки” суфікс –ичн- пишеться у прикметниках:

а) механічний, географічний, біологічний;

б) математичний, статистичний, класичний;

в) немічний, сторічний, зустрічний;

г) звичний, кличний, вареничний.

До самостійно складеного речення увести прикметник, утворений від  іменника історія (медицина, музика) (наприклад: Як страшно оре історичний плуг! (Л.Костенко.)

 1. Суфікс –юват- пишеться у прикметниках

а) синюватий, клинцюватий, коричнюватий;

б) свинуватий, ледачкуватий, мовчкуватий;

в) злодійкуватий, вайлуватий, піскуватий;

г) остюкуватий, лисуватий, підлуватий.

Скласти (пригадати) речення, яке містило б  прикметник із суфіксом –уват-

(-юват-) (наприклад: Тільки вчора хуга притлумила свій сліпий біснуватий літ. (І.Вирган.) Останній сніг, як губка, ніздрюватий(Л.Куліш.) Сивувата хмарка й досі між деревами стоїть. (Б.Дегтярьов.) В синюватому повітрі чуть мелодію весни. (С.Кононенко.) Вистукують підківки об бруківку; ніхто не спинить дурнувату дівку. (В.Герман.)

 1. Разом із не прикметник пишеться в реченні:

а) Ми вірні Січовим стрільцям, їх невмирущій славі (М.Самійленко.)

б) Мені ніщо у світі не байдуже. (Г.Дущак.)

в) Ця заздрість не заморська, а своя, своя, рідненька-рідна,

генетична! (В.Женченко.)

г) Не гарячим, а просто теплим нам задавався  осінній день. (С.Осока.)

Пригадати й записати фразеологізм, що вміщує прикметник з не (наприклад:  не багатий на розум; не близький світ; не велика  цяця (цабе), невинний жарт, недалекий від істини,  недоброї пам’яті, непорушний спокій, незграбної роботи, непорушний закон, несите око, не страшкові діти, несхибна рука), витлумачити його значення.

Додати коментар


Захисний код
Оновити