1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, воно є

а) вказівними;

б) означальними;

в) особовими;

г) питальними.

Будь-який займенник увести до самостійно складеного речення, підкреслити його як член речення (наприклад: Чи знаєм ми наші обряди і звичаї? (Д.Білоус.) Cкладались звичаї віками, вони переживуть і нас. (Б.Дегтярьов )  Мова кожного народу неповторна і своя... (В.Лучук.) Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. (Д.Чередниченко.)

  1. Форми називного відмінку, а також роду та числа не має займенник

а) хтось;

б) себе;

в) стільки;

г) хтозна-який.

Будь-який займенник увести до самостійно складеного речення, визначити його відмінок, рід та число (якщо є) (наприклад:  Моя (Н.в,ж.,одн.) мати Україна – наче пташка сива.  Я (Н.в.,одн.) в  її (Р.в.одн.) крилі пір’їна звихрена й щаслива (Д.Павличко.) Є у кожної (Р.в.,ж.,одн.) дитини, навіть сиротини, наша (Н.в.,ж.,одн.) мати солов’їна – рідна Україна (Л. Полтава).

  1. 3. Займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки є відносними, коли вони

а) вживаються для утворення питальних речень;

б) вживаються для зв’язку  частин складного речення;

в) вказують на відношення до діючої особи;

г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.

Скласти (або пригадати) і записати складне речення із відносним займенником (наприклад:  Дуже корисна відома всім велика синиця, що живе в Україні майже скрізь. Птахи, чиї гнізда знаходять у закритих місцях, не відлітають узимку, а мандрують у пошуках їжі. (З підручн.) Коржі – найдавніший вид хліба, що виготовлявся з прісного тіста (З довідн.)

  1. Заперечні та неозначені займенники утворилися від

а) особових займенників;

б) вказівних займенників;

в) питальних займенників;

г) означальних займенників.

Скласти (пригадати) і записати  речення із заперечним або неозначеним займенником (наприклад: А той, хто чинить казна-що, уміє взяти все нізащо й не вболівати ні за що. (П.Біба.) Ніщо  не вічне на землі. Ніхто не знає, хто що гадає. Цей з-під будь-кого підметку випоре і продасть. Чортзна-що і збоку бантик.  (Нар.творч.).

  1. Через дефіс пишуться такі займенники:

а) хтось, деякий, абичий, котрийсь;

б) абищо, декого, котрогось, щось;

в) казна-хто, будь-кого, що-небудь, хтозна-скільки;

г) аби в кого, де в кого, хтозна до якого, аби з ким.

Будь-який займенник, що пишеться через дефіс, у формі  непрямого відмінка  ввести до самостійно складеного речення (наприклад: Мама в будь-яку погоду п’є з криниці чисту воду. (І.Січовик.). Своє гніздо ремез любить прикрашати казна-чим: бруньковими лусочками верби, насінням в’яза (З довідн.).

  1. Окремо з ні пишуться такі заперечні  займенники:

а) ніхто, нічим, ніякому, нічийому;

б) ні про що, ні перед чим, ні від чого, ні до якого;

в) нічим, нікому, ніякому, нікого;

г) ніякий, нічий, ніякого, ніким.

Поданий фразеологізм (ні/на/що не годиться; ні/в/якому разі; пропасти ні/за/що; ні/з/чим не розминеться) записати, знявши риски та увести до самостійно складеного речення.

Додати коментар


Захисний код
Оновити